Bedrijventerrein Katwijkerlaan

Pijnacker

Het werk betreft het maken van een stedenbouwkundig plan voor de bedrijfslocatie aan de Katwijkerlaan in Pijnacker, in het bedrijvengebied Boezem. Het ontwerp wordt gemaakt voor de afronding van het bedrijventerrein (circa 6 ha) richting de dijk die het bedrijvengebied scheidt van de Katwijkerlaan.

Uitgangspunten voor het ontwerp worden gevonden in de cultuurhistorische occupatiepatronen en landschappelijk interessante landschapselementen die worden gevonden in het gebied. Het behoud bestaande boerderijkavel en waar mogelijk behoud van landschappelijke elementen als singels, ontwateringssloten, bosjes etc. zorgen dat het gebied zich op natuurlijke wijze aansluit op haar omgeving. Aan de dijkzone worden woonwerkkavels voorgesteld die aansluiten op landschappelijk en recreatief profiel Katwijkerlaan, terwijl daarachter grotere, flexibele werkgebouwen gerealiseerd kunnen worden die aansluiten bij de schaal van het bestaande bedrijventterrein Boezem I.

1 van 6

Projectnummer
1013
Ontwerp
Richard Koek
Opdrachtgever
Schouten en De Jong Projectontwikkeling
Opdracht
2010
Programma
Stedenbouwkundige visie bedrijventerrein, ontwerp en onderbouwing
Oppervlakte
circa 6 hectare
Medewerkers
David Kloet