Dorpskern

Eelde

Al geruime tijd is gesproken over het centrum van Eelde. De bestaande situatie kent daardoor twee zijden: een mooie kant met de kerk, het Museum de Buitenplaats en het monumentale Nijsinghhuis en hun tuinen, en een verwaarloosd winkelgebied. In 2009 verleende RVG Development Rijnboutt de opdracht om een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen voor de integrale vernieuwing van het centrum.

De belangrijkste opgave was om van de verschillende kwaliteiten van het plangebied, en met de inbreng van nieuw commercieel programma, een eenheid te maken. Het dorpscentrum van Eelde moest een gebied worden waarin een herkenbare eigen identiteit kon worden gevestigd. Het programma bestaat uit ongeveer 10.000 m2 winkelruimte en circa 60-70 woningen erboven. In het plan worden enkele waardevolle gebouwen opgenomen. Deze verlenen het plan schaal en herkenbaarheid.

Het stedenbouwkundig ontwerp, dat in november 2010 is vastgesteld als basis voor verdere uitwerking, bestaat uit drie grote bouwblokken waar alzijdige winkelfronten worden gerealiseerd. Er ontstaat een winkelcircuit met een aaneenschakeling van herkenbare openbare ruimten. Aan alle ruimten liggen winkelgevels met daarboven woningen. Horeca bevindt zich verspreid door het gebied. De aanwezigheid van de genoemde culturele voorzieningen completeert het geheel tot een echt dorpscentrum.

De grote bouwblokken zullen in de dorpse schaal worden uitgewerkt. De opzet van de gebouwen is zo gekozen dat aan elke openbare ruimte de juiste schaal en gevelopbouw gerealiseerd kan worden. Een stelsel van uitwerkingsregels waarborgt de relatie tussen grote en kleine schaal van gebouw en openbare ruimte.

Het stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitplan zijn tot stand gekomen in een intensief proces met de gemeente en een klankbordgroep vanuit de bevolking. Het resultaat is gebruikt om de selectie van de architect voor te bereiden. De keuze is gevallen op Buro van der Goes uit Hilversum. Rijnboutt zal het ontwerp van de openbare ruimte verzorgen.

1 van 5

Projectnummer
0908
Ontwerp
Richard Koek
Opdrachtgever
RVG Development, Oosterbeek
In samenwerking met
gemeente Tynaarlo
Opdracht
oktober 2009
Medewerkers
David Kloet, Jan van Grunsven en Arjen Spijkerman,