Sportlaan

Lisse

Het masterplan VanZelfSprekend Lisse is de opmaat naar een gezamenlijke uitwerking van het Sportlaangebied in Lisse naar een duurzame omgeving; duurzaam in de breedste zin van het woord. De inspiratie voor het plan werd gevonden in Lisse zelf. Een nauwkeurige bestudering van alle beschikbare gegevens, analyses en gesprekken met bewoners en gebruikers van het Sportlaangebied hebben er toe geleid dat er een ontwerp is gemaakt dat zich op ontspannen wijze voegt in de omgeving.

1 van 10

Projectnummer
0961
Ontwerp
Bart van der Vossen, Frederik Vermeesch en Richard Koek
Opdracht
2009
Opdrachtgever
Ballast Nedam, Kristal Projectontwikkeling, BNG Gebiedsontwikkeling
Samenwerking
Grontmij, Koppert+Koenis Architecten bv
Medewerkers
Matteo Kuijpers, Antoinette Verhoeven, Martijn Al