Herbestemming HAKA gebouw

Rotterdam, Stadshavens

Het HAKA gebouw is een GROOTHANDELSKANTOOR. In 1931-1932 gebouwd bedrijfsgebouw met graansilo en garage in opdracht van de Coöperatieve Groothandelsvereniging De Handelskamer (HAKA) naar een nieuw-zakelijk ontwerp van de architecten H.F. Mertens en J. Koeman, in nauwe samenwerking met HAKA-directeur J. Warmolts.

In 2009 is het HAKA gebouw bestemd tot een campus voor clean tech bedrijvigheid. Een ‘Living Lab’ voor bedrijven, instellingen en overheden die op het terrein van water en energie hun kennis en onderzoek bundelen

De opdracht bestaat uit het maken van een structuurontwerp en het vervaardigen van de omgevingsvergunning voor het gebouw als geheel om het vervolgens langzaam te laten groeien. De ingrepen in het gebouw op architectonisch, constructief en installatie technisch vlak refereren naar het historisch gebruik en de cultuurhistorische waarde van het gebouw. Er is sprake van een hoge mate van ontwerpintegratie. De basis ingrepen anticiperen op de te verwachtten exploitatiewaarde van het gebouw op lange termijn.

In 2010 is het gebouw gedeeltelijk in gebruik genomen. DoepelStrijkers Architecten uit Rotterdam ontwierp de tijdelijke inrichting op de begane grond. Doepel Strijkers heeft voor de realisatie van het interieur materiaal kringlopen op gebied en stadsschaal verkend.

Projectnummer
1027
Ontwerp
Bart van der Vossen
Opdracht
onderzoek, structuurontwerp en omgevingsvergunning.
Opdrachtgever
Estrade Projecten Rotterdam (www.estrade.nl)
Constructeur
CAE Nederland BV Rotterdam
Installatie adviseur
Iv Bouw Alblasserdam
Exploitatie HAKA
Urban Breeze (www.hakagebouw.nl)
Advies duurzame ontwikkeling
Search BV
Restauratie Architect
Wim de Groot
Aannemer
Dura Vermeer
Opdracht
2010
Medewerkers
Matteo Kuijpers, Joost Verheus