Stationsvisie

Weesp

De visie op de spoortraject bij Weesp bestaat uit een aantal met elkaar verweven trajecten rondom de stationsomgeving van Weesp die ingegeven zijn vanuit het OVSAAL project. De ingrepen zijn ingegeven vanuit de transformatie van het regionaal spoornetwerk en functionele wensen voor het station, maar ze vinden hun grootste effect in de openbare ruimte die de stad Weesp aan weerszijden van het spoortracé zal verbinden.

De transformatie van het gebied tussen het station en de Vecht is doorslaggevend voor de wijze waarop, en de intensiteit waarmee, het woongebied in de Bloemendalerpolder straks bij de vestingstad Weesp zal horen. De verschillende trajecten kunnen in uitvoering een verschillend tijdspad doorlopen maar zijn alle gericht op het bereiken van een samenhangend eindbeeld van hoge kwaliteit.

De visie onderzoekt de effecten van een ondertunneling van het spoor ter plaatse van het station en de Vechtzone. Dit betekent dat de spoorbrug over de Vecht en de Meester Bouhuijstunnel komen te vervallen. Het nieuwe station krijgt zijn positie bovenop de tunnel en een vrije doorvaart over de Vecht wordt mogelijk gemaakt. Nieuwe, herkenbare pleinruimten, een doorgaand maaiveld, kwalitatieve verblijfsruimte en lommerrijk groen zorgen voor een karakteristieke, bij Weesp passende, structuur van openbaar gebied. Het nieuwe station zal daarbij het scharnierpunt zijn.

1 van 8

Projectnummer
1129
Ontwerp
Bart van der Vossen and Richard Koek
Projectnummer
1029
Ontwerp
Bart van der Vossen en Richard Koek
Opdracht
onderzoek, stedenbouwkundige visie, communicatie
Opdrachtgever
Gemeente Weesp
Opdracht
2011-2012
Samenwerking
DRO Amsterdam
Medewerkers
David Kloet en Jessica Tjon Atsoi