Wielwijk Klimaatbestendig

Dordrecht, Wielwijk

Een nieuwe waterlaag in Wielwijk, Dordrecht

In 2011 heeft Rijnboutt in samenwerking met FARO architecten en Hosper landschap gewerkt aan een onderzoekende ontwerpstudie over het klimaatbestendiger maken van de woonwijk Wielwijk in Dordrecht. Wielwijk is een naoorlogse woonwijk die al meer dan 50 jaar bestaat en waar nu herstructurering op de agenda staat. Met een sociaal programma als basis is door de gemeente Dordrecht voor deze wijk een stedenbouwkundige visie opgesteld. Die visie zal uitmonden in een reeks (ver)bouwprojecten die het mogelijk moeten maken dat de wijk in de toekomst een gewild woonmilieu blijft of wordt. In onze bijdrage wordt het vergroten en verduurzamen van de ruimtelijke (woon)kwaliteit op wijkniveau verbonden met het verlagen van de kwetsbaarheid voor (regen)wateroverlast. Is het mogelijk een nieuwe betekenis aan de wijk toe te voegen, waardoor de functionaliteit van destijds (licht, lucht en ruimte) nu ook kan bijdragen aan het klimaatbestendiger zijn van deze wijk? In de toekomst zal het vaker en heviger gaan regenen. Perioden met stevige buien zullen worden afgewisseld met periode van mooi, maar heel droog weer. Dit veranderende klimaat vraagt om een veerkrachtig stedelijk watersysteem. Niet als een nieuwe laag toe te voegen aan de opbouw van de wijk, maar als een bewerking van en een aanvulling op de ruimtelijke organisatie van destijds. De ordenende principes van een nieuw watersysteem (circulatie, buffering en zuivering) worden gekoppeld aan de functioneel ruimtelijke ordening van de wijk, waardoor een nieuwe betekenis aan de bestaande structuren kan worden toegekend. Vandaar ons voorstel om een andere wijkplattegrond Wielwijk 2006-2015, versie 2.0 samen te stellen.

1 van 9

Projectnummer
1106
Ontwerp
Bart van der Vossen
Architect
Willem Hermans
Opdrachtgever
Ministerie van Infrastructuur en Milieu i.s.m. Gemeente Dordrecht
Samenwerking
FARO Architecten en Hosper Landschapsarchitectuur en Stedenbouw
Jaar
2011
Vorm
Ontwerp-onderzoek en publiek ontwerp-atelier
Resultaat
Publicatie over de klimaatbestendigheid van de stad
Medewerkers
Desirée Eggink, Arjen Spijkerman