Stedenbouw Atelier Dordrecht

Dordrecht

Het Stedenbouw Atelier is een nieuwe werkwijze van de stedenbouwkundigen van de Gemeente Dordrecht. Doel van het atelier is om actuele ruimtelijke vraagstukken te benoemen en deze met het gehele team al schetsend en pratend een stap verder te brengen. De resultaten van het atelier kennen geen formele projectstatus, maar zijn bedoeld om elkaar te inspireren, te informeren en te verrijken (life long learning). Voor ruimtelijke vraagstukken leidt het tot het verkennen van mogelijkheden en het aanscherpen van de opgave. Het atelier wordt zes tot acht keer per jaar georganiseerd en duurt drie uur. Naast een inleiding over het lokale aspect van het vraagstuk wordt aandacht besteed aan het generieke aspect van de opgave door middel van een kort voordracht en het verwijzen naar voorbeelden. Afhankelijk van het onderwerp worden andere betrokkenen uit de organisatie of uit het beroepsveld uitgenodigd. Het atelier wordt voorbereid, geleid en gedocumenteerd door ateliermeester Willem Hermans in samenwerking met een stedenbouwkundige van de vakgroep.

Projectnummer
0874
Ateliermeester
Willem Hermans
Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht