South Harbour

Helsinki, Finland

Niet eerder bood de stad een vergelijkbare diversiteit aan gezichtspunten, en was de einder zo nabij. Met een gedurfde reorganisatie die alle havenfuncties omvat, door herschikking, stapeling of juist verdunning van het ruimtegebruik, met aanpassingen aan de infrastructuur en de extensieve uitbreiding van het publieke areaal en dito programma, van park tot esplenadi, herwint de stad voor de inwoners en bezoekers van Helsinki, wat haar met de aanleg van de haven was ontnomen: haar ligging aan de Baltische Zee.

1 van 6

Projectnummer
1119
Ontwerp
Frederik Vermeesch and Richard Koek
Programma
ruim 110.00 m2 programma toegevoegd aan het plangebied (ca. 23 ha.)
Opdrachtgever
City of Helsinki
Opdracht
Masterplan en stedenbouwkundige visie voor de South Harbour
Medewerkers
Jagoda Bogusławska, Jan van Grunsven, David Kloet, Ana Rui Aguiar, Mark Spaan, Desirée Eggink, Jessica Tjon Atsoi