Logistiek Bedrijvenpark

Dordrecht, Dordtse Kil IV

Met de ontwikkeling van Dordtse Kil IV wil Dordrecht tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan bedrijventerreinen voor de (boven-) regionale markt. Met Dordtse Kil IV richt de gemeente zich nadrukkelijk op de logistieke sector, waarbij zij zich kan beroepen op de bijzondere kwaliteit als vestigingslocatie.

Dordtse Kil IV heeft alles in huis om het beeld van een uitstekend ontsloten logistiek bedrijventerrein te kunnen waarmaken. Daarmee is nog niet alles gezegd, nu de praktijk uitwijst dat het aanbod en de kwaliteit van ‘softe’ factoren, waaronder een duurzaam woon- en leefklimaat in brede zin, een belangrijke rol speelt als overweging die er toe doet bij de keuze voor een bedrijvenlocatie. Nu er met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Dordtse Kil IV, ten zuiden van de Wieldrechtse Zeedijk, een nieuwe fase van planmatige verstedelijking aanbreekt, is een visie op een nieuw te ontwikkelen landschapsstructuur voor de overgangszone tussen stad en land gewenst.

Op drie schalen zullen bouwstenen voor een ruimtelijk raamwerk worden opgezet: de ligging in een groter geheel (schaal I), de randzones met hun omgeving (schaal II) en tenslotte de interne raamwerk en bouwvelden van het plangebied Dordtse Kil IV (schaal III).

1 van 11

Projectnummer
1309
Ontwerp
David Kloet
Opdracht
Landschapsvisie Deltapoort, stedenbouwkundig ontwerp, beeldkwaliteit en inrichtingplan logistiek bedrijventerrein in ontwikkelingskader Westelijk Dordtse Oever.
Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht
Opdracht
2013-2014
Samenwerking
Ingenieursbureau Drechtsteden
Medewerkers
Desiree Eggink, Jessica Tjon Atsoi