Kwaliteitsteam Harnaschpolder

Delft

Het Kwaliteitsteam Harnaschpolder stimuleert de planontwikkeling van de nieuwe stadswijk Harnaschpolder met adviezen over stedenbouw, architectuur, openbare ruimte en beeldende kunst.

Projectnummer
1216
Ontwerp
Richard Koek