Schiphol Trade Park

Hoofddorp, Haarlemmermeer

Dankzij verschillende transport mogelijkheden op één plek (lucht, weg, hogesnelheidsspoor en water) en een hoogwaardige, multifunctionele omgeving kunnen ondernemers voor alle activiteiten uit de logistieke keten terecht op Schiphol Trade Park. Van opslag en distributie tot en met hoogwaardige productie, handel, kennisontwikkeling en marketing & sales. Met name bedrijven uit sectoren als logistiek, high tech, fashion, life sciences en food & flowers voelen zich hier thuis.

Na vaststelling van het masterplan ACT in 2008 is in 2011 door KCAP Architects&Planners een integraal ontwikkelingsplan opgesteld. In aansluiting daarop is in samenwerking met West 8 en Arcadis gewerkt aan het beeldkwaliteit plan en het inrichtingsplan openbare ruimte. Op dit moment is het bestemmingsplan van deelgebied 1 in procedure.

Om nu en in de toekomst de kwaliteit binnen het gebied te waarborgen is in 2010 een onafhankelijk kwaliteitsteam ingesteld, met daarin zes experts. Een adviesraad voor de projectorganisatie, die zich buigt over onderwerpen zoals planvorming, duurzaamheid en functies binnen het gebied. De leden van het kwaliteitsteam zijn: Kees Rijnboutt (Voorzitter kwaliteitsteam), Arjan van Timmeren (Dr. Ir. Architecture, Climate Design & Sustainability TU Delft), Fred Kaaij (Stadsarchitect gemeente Haarlemmermeer), Lodewijk Baljon (Directeur Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten), Michiel Jak (Innovation Director Mobility TNO) en Ruurd Gietema (Partner KCAP Architects & Planners).

Rijnboutt gaat SADC verder ondersteunen bij de stedenbouwkundige uitwerking van onderdelen binnen het integraal ontwikkelingsplan. Alle informatie over deze locatie vindt u op www.schipholtradepark.nl

Projectnummer
1322
Ontwerp
Bart van der Vossen
Opdrachtgever
SADC
Mederwerkers
Desiree Eggink, Michiel van der Drift en David Kloet
Opdracht
2014
Begeleiding vanuit KCAP
Ruurd Gietema en Frank Werner