Ateliers Metropoolregio Amsterdam

Amsterdam

Als een van de weinige drukke Europese metropolen bezit de MRA een keur aan landschappelijke kwaliteiten. Maar oprukkende verstedelijking, opdrogende budgetten en een ingewikkelde bestuurlijke organisatie nopen tot het aanpassen van de tot dusver gevolgde koers. In opdracht van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland werkten we mee aan een update voor een toekomstbestendig Metropolitaan Landschap in een sterke Metropoolregio Amsterdam. Via atelierdagen worden met specialisten en stakeholders de kansen voor thema’s zoals water (-veiligheid), recreatie, ecologie, verstedelijking, landbouw en energie verkend, en met elkaar in verband gebracht. Voor het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit op regionaal schaalniveau worden een vijftal kwaliteitsbeelden voor het metropolitane landschap in 2040 opgesteld. Middels het kwaliteitsbeeld wordt onderzocht of er een optimum is waarin alle aspecten tot hun recht komen en meerwaarde voor elkaar kunnen opleveren.

1 van 5

Projectnummer
1318
Ontwerp
David Kloet
Opdracht
Opstellen kwaliteitsbeeld metropolitane landschappen 2040 middels een vijftal ateliersdagen met stakeholders en betrokkenen
Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland, Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) Noord-Holland Jandirk Hoekstra
Samenwerking
Boom Landscape, DRO Amsterdam en Projectgroep Metropolitaan Landschap Provincie Noord-Holland