Beeldkwaliteitsplan fietsbrug over snelweg A4

Den Haag

Ypenburg is tussen 1996 en 2012 gerealiseerd, en is inmiddels een complete wijk met circa 26.000 inwoners. De wijk is via openbaar vervoer (trein, tram en bus) en voor auto’s goed ontsloten. Fietsroutes naar het Haagse stadsgebied lopen langs de A12 (Spoorlaan) en langs de Laan van Hoornwijck-Haagweg, beide geen heel aantrekkelijke fietsroutes. Daartussen vormt de A4 over circa 2 km een barrière. Een nieuw fietsviaduct kan de bereikbaarheid vergroten en de maaswijdte verkleinen.

In het stedenbouwkundig plan voor Ypenburg is de historische Postenkade als structurerende lijn opgenomen. De beoogde functie als hoofdfietsroute is in Ypenburg zelf gerealiseerd, maar eindigt nu op de geluidwal langs de A4. De doortrekking van de route naar de Vlietzone, en vandaar naar het stedelijk gebied van Den Haag, Rijswijk en Voorburg, is onderwerp van dit Beeldkwaliteitplan. Het betreft een brugverbinding over de A4 met de aangrenzende inpassingsopgave.

Voor een maximale benutting als hoofdfietsroute is de kruising van de Vliet en de inbedding van de route in het stedelijk gebied een even belangrijke opgave als een brug over de A4. Deze opgaven vallen buiten de reikwijdte van dit Beeldkwaliteitplan. De inpassing van het Trekfietstracé in de Vlietzone is onderdeel van de scope van de Rotterdamsebaan. In het kader van de Rotterdamsebaan wordt een parkontwerp voor het Molenvlietpark gemaakt. De route, ligging en aansluiting van het Trekfietstracé in de Vlietzone zijn onderdeel van die opgave.

Projectnummer
1324
Ontwerp
Richard Koek
Opdrachtgever
Gemeente den Haag
Opdracht
2013-2014
Medewerkers
David Kloet en Mark Spaan