Holland Park blok 20 en 21

Diemen

Holland Park is ontworpen door Sjoerd Soeters in opdracht van Snippe Projecten BV en ligt in het noordoostelijk deel van het huidige Bergwijkpark Noord in Diemen, een kantorenwijk uit de jaren zeventig die gedomineerd wordt door leegstand. Hoewel het gebied goed ontsloten is voor de auto en het openbaar vervoer heeft het toch een geïsoleerde ligging. De spoordijk en de verhoogde ligging van de wegen zorgen er voor dat er weinig verbinding is met de omgeving. Daarnaast is het gebied buiten werktijden verlaten en niet aantrekkelijk om in te verblijven.

Om de wijk weer toekomst te geven wordt het gebied getransformeerd tot een stedelijk woon-werkgebied. Holland Park moet een ‘stedelijk dorp’ worden: passend bij de grootstedelijke infrastructuur zonder het karakter van het dorp Diemen te verliezen. Voor de uitwerking van Holland Park is niet, zoals in de huidige situatie, uitgegaan van losse bebouwing op verschillende kavels. In plaats van ‘gebouwen omgeven door ruimte’, is er gekozen voor ’ruimte omgeven door gebouwen’. Het plan is ontworpen als een reeks openbare ruimten en gemaatvoerd vanuit de beleving van de stedelijke ruimte. De ruimtes zijn compact en overzichtelijk waardoor ze een menselijke maat hebben en er een afwisselende beleving van de ruimte ontstaat. Door de bouwblokken niet in één materiaal, kleur, of architectonische taal te maken, maar ze op te knippen in een reeks van percelen en de rooilijnen te knikken, ontstaat er een beeld van verticale gevelvlakken, die in hun afwisseling er voor zorgen dat het bewegen door de openbare ruimte voor een reeks aan gevarieerde ervaringen zorgt. Het stedebouwkundig plan breidt ook de water- en groenstructuren aanzienlijk uit door onder andere de toevoeging van nieuwe grachten. Waar gewoonlijk straten rondom bouwblokken aanwezig zijn, wordt nu veel water gemaakt. Zo krimpt de openbare ruimte, wat resulteert in een concentratie van mensen op een beperkt oppervlak van kades en binnenhoven. Doordat veel appartementen direct aan het water liggen en niet vanuit straat of kade bereikbaar zijn, worden deze ontsloten vanuit de binnenhoven, die hierdoor een semi-openbaar karakter krijgen.

Net als bij Blok 18 en 19 en Blok 22 en 23 is Rijnboutt ook bij het ontwerp van Blok 20 en 21 nauw betrokken.

Zie ook: www.hollandpark.nl

Blok 20

Rijnboutt heeft voor Blok 20 het structuurplan ontworpen. Blok 20 heeft net als Blok 19 en 21 een extra opening op de zuidkant gekregen voor optimale bezonning en daglicht ook in het binnengebied. Zes gerenommeerde architecten hebben voor blok 20 de gevelontwerpen gemaakt. Hierdoor is een mooi woonblok ontstaan met veel variatie in de gevels als ook in de plattegronden.

Blok 21

Het appartementencomplex is vanuit Zuidoost gezien het eerste gebouw in het middengebied van Holland Park. De gebouwen in dit gebied staan met drie zijden in het water. Een ultiem grachtengevoel wordt hierdoor opgeroepen. De woongebouwen in het sfeervolle middengebied van Holland Park worden door water omringd en zijn te bereiken via bruggen en kades. Iedere woning heeft uitzicht op water, hoe fijn is dat! Rijnboutt heeft het ontwerp van Blok 21 gemaakt en is verantwoordelijk voor zowel de gevels als de plattegronden. Het belangrijkste uitgangspunt was het gevarieerde goed op elkaar afgestemde gevelbeeld dat zo kenmerkend is voor de Amsterdamse binnenstad. Ieder architect bij Rijnboutt heeft daarom een ander insteek gekozen: de één legt de nadruk op grote raampartijen die refereren aan oude pakhuizen en fabrieken, de ander kiest juist voor rust en een wat chiquer uitstraling door strakke witte gevels.

1 van 5

Projectnummer
1505
Ontwerp
Bart van der Vossen, Mattijs Rijnboutt en Frederik Vermeesch
Werkzaamheden
Structuur ontwerp en voorlopig ontwerp van twee bouwblokken binnen het plangebied van Holland Park. Volledige uitwerking van Blok 21.
Begeleiding
Bouwaccent BV
Medewerkers
Sylvia Rode, Evelyn Galsdorf, Matteo Kuijpers, Paul Beijeman, Antoinette Verhoeven, Ana Rui Aguiar, André Meulenbelt en Max Both.
Masterplan
Soeters van Eldonk architecten