Holland Park blok 18 en 19

Diemen

Holland Park is ontworpen door Sjoerd Soeters in opdracht van Snippe Projecten BV en ligt in het noordoostelijk deel van het huidige Bergwijkpark Noord in Diemen, een kantorenwijk uit de jaren zeventig die gedomineerd wordt door leegstand. Hoewel het gebied goed ontsloten is voor de auto en het openbaar vervoer heeft het toch een geïsoleerde ligging. De spoordijk en de verhoogde ligging van de wegen zorgen er voor dat er weinig verbinding is met de omgeving. Daarnaast is het gebied buiten werktijden verlaten en niet aantrekkelijk om in te verblijven.

Om de wijk weer toekomst te geven wordt het gebied getransformeerd tot een stedelijk woon-werkgebied. Holland Park moet een ‘stedelijk dorp’ worden: passend bij de grootstedelijke infrastructuur zonder het karakter van het dorp Diemen te verliezen. Voor de uitwerking van Holland Park is niet, zoals in de huidige situatie, uitgegaan van losse bebouwing op verschillende kavels. In plaats van ‘gebouwen omgeven door ruimte’, is er gekozen voor ’ruimte omgeven door gebouwen’. Het plan is ontworpen als een reeks openbare ruimten en gemaatvoerd vanuit de beleving van de stedelijke ruimte. De ruimtes zijn compact en overzichtelijk waardoor ze een menselijke maat hebben en er een afwisselende beleving van de ruimte ontstaat. Door de bouwblokken niet in één materiaal, kleur, of architectonische taal te maken, maar ze op te knippen in een reeks van percelen en de rooilijnen te knikken, ontstaat er een beeld van verticale gevelvlakken, die in hun afwisseling er voor zorgen dat het bewegen door de openbare ruimte voor een reeks aan gevarieerde ervaringen zorgt. Het stedebouwkundig plan breidt ook de water- en groenstructuren aanzienlijk uit door onder andere de toevoeging van nieuwe grachten. Waar gewoonlijk straten rondom bouwblokken aanwezig zijn, wordt nu veel water gemaakt. Zo krimpt de openbare ruimte, wat resulteert in een concentratie van mensen op een beperkt oppervlak van kades en binnenhoven. Doordat veel appartementen direct aan het water liggen en niet vanuit straat of kade bereikbaar zijn, worden deze ontsloten vanuit de binnenhoven, die hierdoor een semi-openbaar karakter krijgen.

Net als bij Blok 20 en 21 en Blok 22 en 23 is Rijnboutt ook bij het ontwerp van Blok 18 en 19 nauw betrokken.

Zie ook Hollandpark.nl.

Blok 18

Voor Blok 18 heeft Rijnboutt een ontwerp van meerdere architecten verder uitgewerkt tot een blok met rijk gedetailleerde gevels en een prachtig groen binnenhof. Het uitgangspunt voor het architectonisch ontwerp was een klassieke driedeling: een basement, middendeel en beëindiging. Dit is voor de diverse panden op eigen wijze geïnterpreteerd en heeft geresulteerd in 19 unieke gevels. Rijnboutt tekende ook voor de vormgeving van het binnenterrein. Op zorgvuldige wijze zijn gemeenschappelijk groen en een aantal privé terrassen gecombineerd.

Blok 19

Blok 19 is de noordoostelijkste blok van het binnengebied bij Holland Park en behoort tot de kleinere blokken met 85 appartementen. Rijnboutt heeft net als bij blok 21 hier het hele ontwerp in handen gehad en is verantwoordelijk voor zowel de plattegronden als de gevels. Blok 19 staat wederom met drie zijden in het water en opent de blok zich naar de zuidkant waar zich ook ‘de watertrap’ bevindt. Hier kunnen bewoners dicht bij het water genieten van de zon en is er optimale bezonning en daglicht ook in het binnengebied. De gevels hebben verschillende uitstraling en laten zowel moderne, klassieke als industriële architectuurelementen zien. De driedeling van basement, middendeel en beëindiging is ook hier goed herkenbaar en op hedendaagse manier geïnterpreteerd. Er zijn op verschillende plekken verbijzonderingen te vinden bijvoorbeeld in de noordwesthoek door een erker en de deels naar het water verlaagde balkons. Dit draagt tot een gevarieerd straatbeeld bij.

Zie ook: www.hollandpark.nl

1 van 9

Projectnummer
1528
Ontwerp
Bart van der Vossen en Frederik Vermeesch
Werkzaamheden
Blok 18: structuur ontwerp, bestaande gevelontwerpen van andere architecten hierop aangepast en ontwerp binnenterrein. Blok 19: volledig ontwerp, structuurplan en gevels, inclusief binnen terrein.
Begeleiding
Bouwaccent BV
Medewerkers
Matteo Kuipers, Evelyn Galsdorf-Kraal, Antoinette Verhoeven, Ana Aguir, Petrouschka Thumann, Sylvia Rode, André Meulenbelt, Patrick Kolanczyk, Max Both en Margret van den Broek.
Masterplan
Soeters van Eldonk architecten