Selectie: Noordelijk Niertje - uniek woonconcept

Rotterdam

Het Noordelijk Niertje is een ruim opgezette woonbuurt met veel groen en water, dichtbij het Kralingse Bos. Het is een gewilde woonomgeving met voornamelijk duurdere vrije sector- en koopwoningen.

Het te ontwikkelen kavel is de laatste schakel tussen de woonbuurt en de groene Kralingse Zoom. Gebruikmakend van de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten heeft Rijnboutt een onderscheidend en toekomstbestendig woonconcept ontworpen.

Het plan bestaat uit een enkele rij geschakelde woningen met twee voorkanten: één formele entree aan de Kralingse Zoom en een tweede entree aan de Leendert Butterstraat voor bijvoorbeeld wonen, werken of zorg. De woningen zijn ruim (+ 200m2 GBO) en krijgen een luxe en eigentijdse uitstraling. Zo wordt programmatisch aangesloten op de in de omgeving aanwezige woningvoorraad en wordt de geringe diepte van het bouwvlak optimaal benut en gekanteld naar een sterk ruimtelijk concept: een flexibel woon/werkprogramma rondom ruimtelijke patio’s of tuinen.

Het gehele plan wordt groen en landschappelijk ingebed. De Kralingse Zoom wordt een prachtige, parkachtige promenade met weelderige groene bermen, taluds en rietkragen. Aan de Leendert Butterstraat creëren we eveneens een groen straatprofiel met een watersingel, groene taluds en bomen. De tuinhuizen zijn elk via een bruggetje te bereiken. Het bestaande wandelpad wordt doorgetrokken langs het groene talud van de Kralingse Zoom, langs de nieuwe ‘natuurvlonder’ tussen het riet en de natuurspeeltuin aan de zuidkant. Dit wordt een stoere plek om te spelen met waterplassen na de regen.

Het plan gaat zo uit van een integraal duurzaam concept, zowel voor de omgeving als de woningen. De energiebehoefte van de woningen zal minimaal zijn door de passief-huis techniek en overige energiebesparende maatregelen. De alsnog benodigde energie wordt duurzaam gewonnen: pv-cellen, zonneboiler en wko. Het regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor het spoelen van het toilet en de tuin. Het ontlasten van het riool en voorkomen van hittestress wordt gerealiseerd door het maken van een nieuwe sloot, natuurspeeltuin en het toepassen van sedumdaken.

1 van 5

Projectnummer
A17-02
Ontwerp
Mattijs Rijnboutt
Opdrachtgever
Bemog
Aantal woningen
32
Medewerkers
Rozemarijn de Jong, Klaudia Lachcik, Robbert Bron, Jeroen Boon, Gabriella Lewinska
Akoestisch advies
Alcedo
Advies duurzaamheid
SGC Search
Omgevingsmanagement
Urbannerdam en Luc Bos