Twee woongebouwen Marktkwartier

Amsterdam, Food Center

Het terrein van het Food Center (23 hectare) zal de komende jaren worden getransformeerd. Waar het nu het volledige plangebied Food Center is, zal dat in de toekomst veranderen. Circa 8 hectare zal worden omgevormd tot woningbouw. Het huidige food center zal met een logischer verkaveling en vernieuwing van het vastgoed ook in de toekomst haar functie behouden, met vrijwel evenveel tot meer m2’s vastgoed, maar op een kleinere plot. De lokaal en regionaal georiënteerde bedrijven worden op het noordelijk gedeelte van het Food Center geconcentreerd, terwijl de mainportbedrijven elders, buiten dit terrein, een plek zullen krijgen. De hoofdontsluiting van de bedrijven zal gerealiseerd gaan worden vanaf de Haarlemmerweg (nu nog via de zijde Jan van Galenstraat). Door de reorganisatie van het terrein ontstaat er ruimte voor woningontwikkeling. In het gebied zullen circa 1500 tot 2000 woningen gerealiseerd worden waarvan 25% sociale huur. Op dit moment worden er plannen ontwikkeld waardoor er nog niet met zekerheid gesteld kan worden welke woningtypen ontwikkeld zullen worden en de flexibiliteit wordt gewaarborgd. Mecanoo stuurt een team van architecten aan voor de woningbouw ontwikkeling. Rijnboutt ontwerpt in het plan 2 woongebouwen aan de Jan van Galenstraat.

Bekijk de website van het Marktkwartier

Projectnummer
1718
Ontwerp
Bart van der Vossen
Opdrachtgever
VolkerWessels Vastgoed bv
Opdracht
2017
Supervisie
Dick van Gameren
Medewerkers
Tibor Kis, Evelyn Galsdorf - Kraal en Franciska Szemcsuk.