Loosduinse Hoofdplein

Den Haag

Opgave

De vernieuwing van de openbare ruimte van het winkelgebied Loosduinse Hoofdplein e.o. heeft plaatsgevonden tussen 2007 en 2013. Desondanks heeft het centrum te maken met een groeiende leegstand van winkelpanden. Het winkelgebied lijkt te wijdlopig en onvoldoende uitgesproken van karakter om de veranderende marktvraag het hoofd te kunnen bieden. In deze stedenbouwkundige visie heeft Rijnboutt een plan van aanpak voorgesteld voor de vernieuwing van het gebied, door het compacter te maken, aantrekkelijker om te verblijven en ruimte te bieden aan kansrijke formules. Bij de vernieuwing kan ook verdichting met wonen plaatsvinden. Gemengde gebieden met een hoge kwaliteit zijn aantrekkelijke woonplekken voor verschillende doelgroepen. Hét centrum van Loosduinen heeft die potentie.

Visie: ‘Loosduinen als gezellig dorp met een eigen identiteit’

Om dit te bereiken moet worden ingezet op de volgende aspecten:

Om aantrekkelijk en concurrerend te zijn en te blijven, moet er worden vastgehouden aan de unieke lokale ondernemers en deze aan te vullen met nieuwe sterke formules, een vernieuwde bibliotheek en stadsdeelkantoor. Hiernaast dienen de jonge doelgroepen bediend te worden en nieuw publiek uit bijvoorbeeld Vroondaal aangetrokken te worden.

Het parkeren en de bereikbaarheid dient verbeterd te worden door middel van makkelijk vindbare parkeervoorzieningen, logische en sociaal veilige looproutes naar het centrum en uitstekende fietsvoorzieningen. Het dorpscentrum moet voor alle gebruikers, fiets, auto en voetgangers, goed bereikbaar zijn om het centrum levendig te houden.

Het Loosduinse Hoofdplein dient een bestemming te worden, ook op dagen dat er geen markt is. Dit betekent dat het plein een trekker moet worden met een aangename verblijfskwaliteit met voldoende zitgelegenheden, zones voor terrassen, aantrekkelijke actieve gevels en een groenere uitstraling.

Met het toevoegen van wonen in de vorm van appartementen in het centrum, dicht bij winkels en voorzieningen komt de levendigheid van het centrum ten goede, ook na sluitingstijd van de winkels.

Proces

Het stedenbouwkundig plan is tot stand gekomen met de inzet van een klankbordgroep. De leden van de klankbordgroep zijn diverse belanghebbenden uit het gebied, van de winkelstraatmanager tot de eigenaar van winkelpanden en van leden van de commissie Loosduinen tot de wijkagent. Dankzij hun inzet en de inzet van de gemeente is dit breed gedragen plan tot stand gekomen. In het vervolgproces gaat de gemeente de parkeertechnische, verkeerskundige en financiële mogelijkheden binnen de visie nader verkennen en gesprekken starten met eigenaren en ondernemers, ook die niet in de klankbordgroep vertegenwoordigd zijn. De gemeente zet een communicatiestrategie op voor de fase die nu volgt en bij instemming door gemeentebestuur en commissie Loosduinen wordt het plan breed gepresenteerd aan de bewoners en ondernemers.

1 van 3

Projectnummer
1621
Ontwerp
Richard Koek
Opdrachtgever
Gemeente Den Haag
Medewerkers
Arnon Jordan, Maaike Goedkoop