Schoutenwerf

Muiden, Hellingstraat

De Schoutenwerf is een voormalige scheepswerf aan de westelijke monding van de Vecht in Muiden. Het voornemen om te komen tot een herontwikkeling heeft geleid tot een stedenbouwkundig plan, dat onderdeel is van het Beeldkwaliteitsplan Schoutenwerf (2007). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft ingestemd met het stedenbouwkundig plan. In 2010 is op basis hiervan het bestemmingsplan Schoutenwerf vastgesteld voor de transformatie naar circa 50 woningen. Rijnboutt werkt sinds begin 2018 samen met Hosper aan het integrale ontwerp voor deze locatie.

1 van 9

Projectnummer
1740
Opdrachtgever
Schoutenwerf BV (onderdeel van Egeria Real Estate Development)
Ontwikkelingsmanager
New Cheese Development
Constructeur
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs
Infra
Van Rossum Infra
Installatie Adviseur
Hiensch Engineering
Kostendeskundige
BOAG
Communicatie
Iris Advies
Ontwerp openbare ruimte
Hosper
Medewerkers
Tibor Kis, Patrick Roegiers, Jaap Hoving, Remco Vonk, Gerlinde Goudswaard, Marco Awad, Paulina Dominiak, Ana Aguiar, Raisa de Haas, Hilmar Goedhart, Marcel Bakker, Femke Kamp, Jan van Grunsven