AnnA

Den Haag, Laan van NOI

De projectontwikkelaars MRP Development en VORM Ontwikkeling hebben met Rijnboutt een schetsontwerp gemaakt voor de vernieuwing van het noordelijk deel van het Stationsgebied Den Haag Laan van NOI. Zij voorzien een levendig woon- en werkgebied met zo’n 2.000 woningen, met kantoren en met voorzieningen op de plaats van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat. Om er 4.500 mensen te laten wonen en werken verrijzen er gebouwen met hoogtes tot 75 meter en twee torens van circa 125 meter.

De plannen geven invulling aan de gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI van de gemeente Den Haag, die hier een deel van het Haagse woningtekort in wil lopen en de internationale ICT-Security Campus creëren. Het schetsontwerp laat nieuwe verbindingen met de omliggende wijken zien, veel groen en 3.500 m2 extra openbare ruimte, hoogwaardig ingericht voor verblijf en ontmoeting. Vanaf 16 april bespreken de projectontwikkelaars hun initiatief met omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden zodat zij kunnen meedenken over de planvorming.

MRP Development en VORM Ontwikkeling zijn sinds twee jaar eigenaar van het bestaande kantoorpand. In het gebouw zijn 175 tijdelijke woningen voor statushouders en jonge Hagenaars gerealiseerd, een broedplaats voor ondernemers en de Horeca Academie met restaurant. Deze kunnen dankzij een gefaseerde ontwikkeling tot 2023 blijven, net als tal van kleine ondernemers en start ups. Vanaf mei vestigt ook de Haagse ‘tech start-up’ The Hague Tech zich in het gebouw. De start van de nieuwbouw zal omstreeks 2021 zijn.

Met de gemeente Den Haag zijn de stedenbouwkundige mogelijkheden verkend om bij het Station Laan van NOI fors te groeien met woningen en werkplekken. Onder de werknaam ‘AnnA’ presenteren de ontwikkelaars een eerste schets voor een levendige stadsentree met wonen en werken, ruimte voor ontmoetingen, voorzieningen, een volwaardig stationsplein, betere verbindingen naar de wijken en veel groen.

Rijnboutt is verheugd aan dit belangrijke project voor Den Haag te werken, waarmee een nieuw stedelijk knooppunt in de stad gecreëerd wordt. De ligging naast station Laan van NOI wordt optimaal benut om een gemengd, toegankelijk en uitnodigend stedelijk gebied te kunnen maken. Het project zorgt voor nieuwe en versterkte verbindingen met het Bezuidenhout en met Voorburg, en is daarmee een gedetailleerde uitwerking van de recente gemeentelijke Gebiedsagenda. In het stedenbouwkundig schetsontwerp wordt een compositie van door gevarieerde laagbouw omgeven stedelijke ruimtes en slanke torens tot een hoogte van 75-125 meter voorgesteld. Een aanzienlijk groter en aantrekkelijker groen gebied zorgt voor ruimte voor verblijf en ontmoeting. De nadruk ligt op maximale leefkwaliteit, een duurzame ontwikkeling, openbaar vervoer en langzaam verkeer.

Er ligt uitgebreid onderzoek ten grondslag aan het stedenbouwkundig ontwerp. Twee jaar lang hebben verschillende partijen onderzoek gedaan naar mogelijkheden van herbestemming en intensivering. Daaruit is in 2018 geconstateerd dat het bestaande naar binnen gerichte gebouw niet geschikt is om te worden veranderd naar een intensief en gemengd stedelijk woongebied. Dit zou betekenen dat de gemeentelijke ambities voor dit stationsgebied niet behaald zouden kunnen worden. Rijnboutt onderschrijft de conclusies van de onderzoeken. Eigenaar en gemeente hebben gezamenlijk medio 2018 ingestemd met de sloop, waarna Rijnboutt is gevraagd een nieuwe ruimtelijke opzet te ontwerpen.

Voor meer informatie over het ontwerp of contact met de pers, ga naar soza-denhaag.nl.

1 van 6

Projectnummer
1833
Projectnummer
1833
Ontwerp
Richard Koek
Opdrachtgever
MRP Development en VORM Ontwikkeling
Opdracht
2018
Realisatie
2020-2028
Adviseurs
Viac, Buro Bouwfysica, Peutz, Iris Advies, Rho Adviseurs
Programma
ca. 2.000 woningen, 40.000 m2 kantoren, 5.000 m2 voorzieningen
Visualisaties
Rijnboutt
Medewerkers
Tomasz Crompton, Jurjen de Gans, Caroline Urberger, Jakub Jekiel, Sebastian Janusz, Francesco Carasso, Niek Koning, Stefano Barile