Stadshagen Centrum

Zwolle

Zwolle Stadshagen is een grote uitbreidingswijk en ligt ten noorden van de binnenstad van Zwolle. De rationele structuur van de Mastenbroekpolder, ontgonnen in de 14e eeuw, vindt zijn pendant in de stedenbouwkundige hoofdopzet van de wijk. Rijnboutt is gevraagd voor de stedenbouwkundige inpassing van een uitbreiding binnen het centrumgebied met ruimte voor kwalitatief hoogwaardig wonen, winkels, horeca en parkeren. De ambitie voor de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte is hoog, zowel in termen van programma als in duurzaamheid. De Hortus Conclusus en de Kas zijn plekken waar deze duurzaamheidsambities optimaal zichtbaar zijn en geven ruimte aan sociale aspecten als educatie en ontmoeting.

Onze benadering voor de uitbreiding van het hart van Stadshagen sluit naadloos aan op Panorama Nederland: de oproep van het College van Rijksadviseurs (CRa) om de uitdagingen waarvoor we in Nederland staan integraal aan te pakken om zo ruimtelijke kwaliteit in de breedste zin des woords te realiseren. Het sterkte ons in onze integrale aanpak voor het Hart van Stadshagen. In het voorliggende plan hebben opgaven zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, mobiliteit en energie maar ook stedenbouwkundige inpassing, ruimtelijke kwaliteit, beleving en gebruikscomfort allen met elkaar te maken.

1 van 6

Projectnummer
A18-09
Partner
Frederik Vermeesch
Opdrachtgever
AM Real Estate Development B.V.
Adviseurs
De Urbanisten, Goudappel Coffeng, Tenman, DGMR, De Wijde Blik, Interra, Siemens, SUM Architecten
Team
Jurjen de Gans, Michiel van der Drift, David Philipsen, Caroline Urberger, Arnon Jordan, Annemiek Wiggers
Visualisaties
Proloog
Maquette
MadeByMistake