Wonen en leven op Park Vogelenzang

Bennebroek

Op de ontwikkellocatie “Park Vogelenzang” passen na ontwikkeling maximaal 250 woningen, deels in getransformeerde bestaande monumenten en deels in nieuw te realiseren woningen. Het landschap vormt de basis voor de herontwikkeling van het gebied. Park Vogelenzang wordt een groen woongebied waarbij de zorgfunctie op het terrein behouden blijft én waar ruimte is voor kleinschalige horeca en winkel functies. De eeuwenoude bomenstructuren in het gebied zijn beeldbepalend voor de uitstraling van het parkachtige nieuwe woongebied.

1 van 8

Projectnummer
A19-09
Opdracht
Tender fase 1 (stedenbouwkundig en landschappelijk onderzoek, structuurontwerp bebouwing en bijdrage in het presentatiemateriaal) in opdracht van M.J. de Nijs en Zonen B.V.
Team
Specialisten van De Nijs, Rijnboutt, Hiensch, Urban Sync, Persist&Co, Beelen, Markus, Jan Metz (schetsen) en Kees Hummel (foto’s)
PM
Het team is niet doorgegaan naar fase 2.