Supervisie IJ-oever

Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil met de ontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever een hoogwaardig woon- en werkgebied creëren als uitbreiding en versterking van het historische hart van de stad. Kees Rijnboutt treedt op als de supervisor van de Zuidelijke IJ-oever. Langs het IJ ontstaat een nieuw stedelijk leefmilieu dat gekenmerkt wordt door hoge bebouwingsdichtheden en een grote mate van functiemenging. De ontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever is het sluitstuk van de terugkeer van de stad naar het IJ.

Projectnummer
9929
Ontwerp
Kees Rijnboutt
Projectorganisatie
De Zuidelijke IJ-oever is aangewezen als grootstedelijk project met één bestuurlijke en één ambtelijke opdrachtgever. Bestuurlijk opdrachtgever is wethouder D.B. Stadig, ambtelijk opdrachtgever is de directeur van het Ontwikkelingsbedrijf, E. Arnoldussen. De senior-projectmanager Zuidelijke IJ-oever is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het gebied en is aanspreekpunt voor investeerders, bedrijven en andere belanghebbenden. Het stationseiland valt onder verantwoordelijkheid van de wethouder Verkeer en Vervoer. Het projectbureau Coördinatie Stationseiland is aanspreekpunt voor alle activiteiten in het stationsgebied.