Supervisie en Stedenbouwkundig plan

Hoofddorp, Beukenhorst Zuid

Beukenhorst Zuid is een voortzetting van de stedenbouwkundige structuur van de locatie Beukenhorst Oost Oost (0338). Bij het ontwerp van deze kantorenlocatie is het polderlandschap bepalend voor het plan. Het plan heeft als drager een heldere water- en verkeerstructuur. In de loop van de tijd kan het uitgeefbaar gebied door marktpartijen ingevuld worden. Het plan is flexibel doordat de positie van tuinen, de lengtes van insteekstraten en singels aanpasbaar zijn en er minimale uitgifteregels zijn. Het plan is in staat om veranderingen in de markt op te vangen. De sterke en rustige inrichting van de openbare ruimte voor het gehele plangebied biedt ruimte aan de architectuur van de bebouwing. Het doel van de supervisie is het bevorderen en bewaken van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de bebouwing, van de vormgeving van civieltechnische werken en van de inrichting van de openbare ruimte. De coördinerend architect begeleidt het proces van omzetten van het stedenbouwkundig ontwerp naar concrete architectonische plannen door deze plannen in een aantal stadia te toetsen aan de uitgangspunten van het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitplan. De supervisor maakt deel uit van een breed samengesteld kwaliteitsteam.

Projectnummer
0669
Ontwerp
Bart van der Vossen
Samenwerking
Ontwerp i.s.m. Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten
Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer
Opdracht stedenbouwkundig plan
december 2006
Opdracht supervisie
november 2007
Programma
ca. 210.000 m² bvo kantoorruimte
Medewerkers
Desirée Eggink