A2

Maastricht

Het A2-project biedt de mogelijkheid om tegelijk met het oplossen van stank-, geluid- en verkeershinder de ruimtelijke kwaliteiten van Maastricht en omgeving te versterken. Het project streeft naar versterking van het contrast tussen de stad Maastricht en het omringende landschap: een duidelijk herkenbare stadsrand met een helder onderscheid tussen stad en snelweg bij knooppunt Geusselt en Europaplein. In het ontwerp wordt de nadruk gelegd op de continuïteit van de dwarsverbanden, verbinding van gescheiden stadsdelen, ontsnippering van het landschap.

De Unie van Maastricht (‘de Unie’) is een consortium dat speciaal voor het project A2 Maastricht is opgericht door Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. en Heijmans N.V. Het specialistisch rapport Stad en Landschap is opgesteld door ‘idMaastricht’, de ruimtelijke specialisten van de Unie, een samenwerkingsverband tussen Rijnboutt, KCAP (Kees Christiaanse architects and planners), Lodewijk Baljon landschapsarchitecten en Zwarts & Jansma Architecten.

1 van 6

Projectnummer
0452
Ontwerp
Kees Rijnboutt
Programma
980 appartementen, 370 grondgebonden, 30.000 m2 kantoren, 15.000 m2 commercieel/uniciteiten, 20.000 m2 bedrijven, ca 3300 parkeerplaatsen
Opdrachtgever
Unie van Maastricht
Opdracht
2007-2009
Planning realisatie
2010-2025
Bruto oppervlak
200 ha
Medewerkers
Frank Hermse, René Kuiken, Takeshi Mukai, Jessica Tjon Atsoi