Herbestemming Postkantoor

Utrecht, Neude

Als laatste hoofdpostkantoor sloot het kantoor aan de Neude te Utrecht in 2011 na bijna 90 jaar de deuren. Voor het ontwerp ervan nam Joseph Crouwel de plattegrond van het Rotterdamse postkantoor aan de Coolsingel als uitgangspunt, een gebouw met een duidelijke voor- en achterkant. Met een publieksentree aan de Neude en de expeditie aan de Oudegracht een pragmatische keuze, maar voor de winkelader die de Oudegracht van oudsher is, niet de best denkbare optie.

Met de herbestemming komt daar nu verandering in. De entree aan de Neude met de centrale hal voor de bibliotheek blijft een belangrijke voorkant. Met een nieuwe gevel en entrees voor winkels, een brasserie met uitzicht op het water en een auditorium krijgt het gebouw een tweede voorkant aan de Oudegracht. De nieuwe toevoeging ter plaatse van de voormalige expeditiezone is modern vormgegeven, maar heeft een duidelijke connectie met het bestaande gebouw in plaats van ermee te contrasteren.

Het nieuwe programma betekent ook een ander gebruik van het bestaande gebouw. Oorspronkelijk was alleen de centrale publiekshal openbaar toegankelijk; in de nieuwe situatie wordt bijna het hele gebouw publiekstoegankelijk. Het ontwerp komt tegemoet aan de wens naar een bibliotheek als een ontmoetingsplek voor de moderne stedeling, een plek voor jong en oud, studenten en werkenden.

1 van 14

Projectnummer
0836
Ontwerp
Frederik Vermeesch en Mattijs Rijnboutt
Opdrachtgever
a.s.r. vermogensbeheer en MRP Development
Opdracht
September 2008
Programma
Circa 16.000m² bibliotheek, retail en horeca
Medewerkers
Jaap Hoving, Richard Zwagemaker, Karianne Vandenbroucke, Kasia Bratek, Frans Damstra, Jakub Jekiel, Bonnie Snoek, Pieter Kramer
Fotografie
Kees Hummel