Overgoo

Leidschendam

Voor het gebied Overgoo is een stedenbouwkundig plan gemaakt waar zowel ruimte is voor ontwikkeling van kantoren als voor woningen. De goede ontsluiting voor autoverkeer middels de A4 en de Sijtwende tunnels, en de nabijheid van openbaar vervoer en fietsroutes vormen het vertrekpunt voor het ontwerp.

Projectnummer
0815
Ontwerp
Mattijs Rijnboutt and Kees Rijnboutt
Opdrachtgever
2RC
Opdracht
Maart 2008
Programma
kantoren, woningen en parkeren
Medewerkers
Floor van Langen, Takeshi Mukai
Samenwerking met
UDLab