Lennart Brink

technisch ontwerper en BIM-expert techniek

Lennart Brink_fotograaf Ineke Oostveen_rechthoek2

Direct na het afronden van zijn hbo-opleiding Bouwkunde startte Lennart bij Rijnboutt. Tijdens de herbestemming van Nieuwezijds Voorburgwal 225 begon hij met het werken en uitwisselen van IFC bestanden. Vervolgens werkte hij als modelverantwoordelijke en BIM-coördinator van woningbouwproject Hollandse Meesters en kantoorgebouw Amstel NEXT, waar hij tevens de externe communicatie van BIM voor zijn rekening nam.

Om zijn kennis op het gebied van BIM te verbreden volgde Lennart in 2021 de training BIM management van Graphisoft. Vanuit zijn rol als BIM-expert techniek draagt hij bij aan het vergroten van de kennis over en het draagvlak voor BIM in projecten. Dat doet hij o.a. door het maken van bureaumethodieken en -templates en het geven van interne academies over BIM en ArchiCAD.

Lennart Brink_fotograaf Ineke Oostveen_rechthoek2