Duurzaamheid in Zaandam

15 maart 2011
Hermitage De Tsaar/Nieuw-Rustenburg Zaandam woongebouwen

Het door Rijnboutt ontworpen project Hermitage Shopping Zaandam / De Tsaar Nieuw Rustenburg bestaat uit winkels, een bioscoop, woningen, en een ondergrondse parkeergarage. In het complex is een Warmte en Koude opslaginstallatie (WKO) toegepast. Gekozen is voor één gezamenlijke installatie, waar zowel de winkels, de bioscoop als ook de woningen op zijn aangesloten. Met deze installatie wordt gebruik gemaakt van energieopslag in de diepere grondwaterlagen. In de winkelruimten zijn aansluitingen gemaakt van alle voorzieningen waarmee winkeliers zelf hun ruimte verwarming kunnen regelen. In de woningen is vloerverwarming aangebracht (laag temperatuur traject). Bijkomend voordeel is dat gedurende de zomer het mogelijk is om de woningen te koelen middels dit systeem.

Door toepassing van deze installatie, in combinatie met de compacte gebouwvorm en rug-aan-rug oplossing van winkels en woningen kan op een zuinige manier voorzien worden in de energiebehoefte. Voor het complex is een energie prestatie berekening gemaakt, waarbij de prestaties van de verschillende onderdelen naar rato zijn gewogen; deze berekening heeft een EPC coëfficiënt opgeleverd van 0,641 voor het gehele complex!

Hermitage Tsaar Zaandam

Bovendien zijn in de parkeergarage 32 oplaadstations voor elektrische auto’s geïnstalleerd, waarmee de parkeergarage op het moment van het in gebruik nemen het grootste oplaadstation van Nederland is. De gemeente Zaanstad zal hiervan 30 stations in gebruik nemen en 2 zijn er voor publiek gebruik. Hiermee wordt ingespeeld op een maatschappelijke behoefte en wordt vooruit gelopen op het wagenpark van de toekomst.