Rijnboutt maakt de stad beter dan ze was

 

Rijnboutt bouwt altijd een stuk stad. Met oog voor verleden en toekomst, voor omgeving en functie en voor iedereen die er komt, is en gaat.

We werken aan de stedelijke uitdagingen van morgen: verdichting, herbestemming en transformatie, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen, veranderende mobiliteit. Complexe vraagstukken die een open blik vereisen om tot oplossingen te komen die van betekenis zijn.

architectuur
architectuur

Om er zeker van te zijn dat onze bijdrage aan de stad de best mogelijke is, werken we met een 360° aanpak. Voor elk project combineren we onze kennis en vakmanschap op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Van ontwerp tot realisatie. We verdiepen ons in het perspectief van gebruikers, bewoners en omwonenden en opdrachtgevers, bouwpartners en adviseurs houden we van begin tot eind nauw betrokken.

Deze multidisciplinaire en open manier van werken resulteert in oplossingen die niet alleen waardevol zijn, maar ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de stad als geheel. Met zorg voor welzijn van mens, plant en dier.

Het stelt ons in staat om gevoelige en complexe opgaven tot een goed einde te brengen. Als strategisch partner overzien we het complete proces. Daardoor kunnen we verantwoordelijkheid dragen voor planning, budgetbeheersing en kwaliteitsgarantie. We voeren niet alleen regie en supervisie, maar adviseren ook bij stedenbouwkundige processen en organiseren onafhankelijk ruimtelijk onderzoek. En we genereren eindeloos veel kennis. De vernieuwende projecten, op uiteenlopende gebieden, met toonaangevende experts: wij verzamelen alle inzichten die we opdoen en geven ze door. Intern en extern. In lezingen, publicaties, Rijnboutt Magazine en ons evenement Rijnboutt Open.

Bekijk onze publicaties en magazines

architectuur

Duurzaamheid

Wij ontwerpen duurzame en toekomstbestendige leefomgevingen. In onze projecten streven we samen met de opdrachtgever naar de juiste balans. Bij de start van elk project worden de kansen voor duurzaamheid in beeld gebracht en daarmee gespreksonderwerp. Met aandacht voor circulariteit, klimaatadaptatie en veranderende mobiliteit, maar ook voor kwalitatief materiaalgebruik en energiezuinige bouwmethoden realiseren wij een toekomstbestendig gebouw of gebied dat kan meebewegen bij verandering van gebruik.

Lees meer over Duurzaamheid


Erfgoed en identiteit

We geloven in behoud door ontwikkeling. Bij gebiedstransformaties en herbestemmingsopgaven geven we evenveel aandacht aan de bestaande kwaliteiten als aan het ontwikkelen van een nieuwe functies en het opnieuw inpassen van gebouwen en programma in hun veranderende stedelijke context. Zo houden we niet alleen in ere wat ooit was, maar zorgen we dat erfgoed ook in de toekomst een meerwaarde voor zijn omgeving is en identiteitsdrager van een stuk stad kan zijn.

Lees meer over Erfgoed


Kwaliteit en vakmanschap

We staan voor kwaliteit. Dat zit hem in de multidisciplinaire benadering van opgaven en ons vakmanschap. In de detaillering en materiaalkeuze, verantwoordelijkheid die we nemen voor de realisatie en in de efficiëntie van onze processen. Die verlopen volgens de eisen van ISO 9001. Voor duurzaamheid, erfgoed en BIM hebben we specialisten in huis die het ontwerp en proces op een hoger niveau brengen.

Lees meer over Kwaliteit


BIM

BIM zit verweven in ons werken en denken. We passen het toe in alle projecten, van ontwerpfase tot beheer. Voor een goed afgestemd integraal ontwerp bekijken we welke informatie er in elke fase nodig is. Zo zorgen we voor een optimale samenwerking met alle betrokken partijen. Zodat problemen snel herkend en opgelost kunnen worden. En alternatieven direct ontwikkeld, doorgerekend en uitgewerkt. Het maakt de processen inzichtelijk, sneller, efficiënter en beheersbaar. Ook op de lange termijn.

Lees meer over BIM


Multidisciplinair team

Ons team bestaat uit 50 talentvolle architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, technisch ontwerpers, specialisten op gebied van duurzaamheid, erfgoed, BIM en kwaliteit, projectcoördinatoren en stafmedewerkers. We werken samen in flexibele, multidisciplinaire ontwerpteams. De aandacht voor verschillende disciplines, schaalniveaus en perspectieven verrijkt ons werk en levert resultaten op waar we met z’n allen trots op zijn.

En wij moedigen elkaar aan om 360° om ons heen te blijven kijken. Persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Lees meer over werken bij Rijnboutt


Onze roots

De geschiedenis van Rijnboutt gaat al geruime tijd terug. Sinds 2009 opereren we onder de naam Rijnboutt, maar in de jaren daarvoor was het bureau bekend als ‘de architectengroep’ en ‘Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt’.

Lees meer over de geschiedenis van Rijnboutt

Logo
Logo2
BREEAM
BREEAM
Logo3
Logo4
Kiwa ISO 9001 logo NL 7
NL GReen label logo
NVTL logo