Jouw privacy is voor Rijnboutt van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Rijnboutt doen met informatie die we over je te weten komen en hoe we deze gegevens veilig houden.

Gebruik website en social media
Wij gebruiken analytische cookies die ons (geanonimiseerd) inzicht geven in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers en voor sitebezoek statistieken. Wij gebruiken deze informatie om onze dienstverlening en onze website te optimaliseren.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Dit betreft bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens kunnen door jou met ons gedeeld zijn in het kader van samenwerking aan projecten of omdat je ze aan ons heeft doorgegeven via onze website, per e-mail, of op social media.

Rijnboutt zorgt, tezamen met de leverancier van onze software voor vastlegging van deze persoonsgegevens, voor een passende beveiliging. Wij verstrekken deze informatie niet aan anderen.

Nieuwsbrief en magazine
Je kunt je abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als je het Rijnboutt Magazine niet meer wilt ontvangen, dan kun je dit laten weten door een e-mail te sturen naar press@rijnboutt.nl.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Heb je vragen over onze privacyverklaring of wil je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt het recht op:
– uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen,
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben,
– het laten corrigeren van fouten,
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens,
– het intrekken van toestemming, en
– maken van bezwaar tegen een bepaald gebruik.

Wijzigingen
Bovenstaande privacyverklaring werd gepubliceerd op 24 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Contactgegevens
Rijnboutt
Moermanskkade 317
1013 BC Amsterdam
office@rijnboutt.nl