Rijnboutt Magazine #14

17 november 2022

Als samenleving staan we de komende decennia voor grote maatschappelijke vraagstukken in relatie tot gezondheid. Zo neemt de vergrijzing toe, stijgen de zorgkosten, groeien de verschillen tussen de sociaaleconomische groepen en ondervinden we steeds meer de gevolgen van klimaatverandering. In de stedelijke leefomgeving komen al deze vraagstukken bij elkaar. Hoe houden we de stad op de lange termijn leefbaar voor haar inwoners, hoe werken we aan gezonde stedelijkheid?

Stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur kunnen een belangrijke basis bieden voor een gezondere manier van leven. De kracht van een integrale ontwerpbenadering is doorslaggevend, maar ook het realiseren van nieuwe samenwerkingen, nieuwe coalities. Te lang is gestuurd op kostenefficiëntie ten koste van maatschappelijke waarden. Wat nodig is zijn opdrachtgevers die letterlijk en figuurlijk meer ruimte laten.

In Rijnboutt Magazine #14 kijken we naar de mogelijkheden voor gezonde stedelijkheid vanuit het ontwerp, en concreet naar welke kansen het verduurzamen van woningen biedt. We onderschrijven het belang van participatie en vragen deskundigen hoe een actieve betrokkenheid bij de leefomgeving kan worden gestimuleerd. Ook het operationele vermogen van de eigen beroepsgroep komt aan de orde. Alles met de intentie om naar een bewuste ontwerppraktijk te groeien, waarin de aandacht voor gezondheid en welzijn centraal staat.

Geïnteresseerd? Vraag het magazine aan.