AaBe Fabriek Tilburg geopend

26 november 2014
Aabe Fabriek

Persbericht

Eerste deel nieuwe winkelcentrum in voormalige AaBe Fabriek Tilburg open.

Vandaag begint de voormalige textielfabriek AaBe in Tilburg aan een nieuw bestaan – als eigentijds winkelcentrum. Burgemeester Peter Noordanus opende om 11.00 uur de eerste voltooide delen van het complex officieel, in het bijzijn van winkeliers die er hun intrek zullen nemen en vele andere geïnteresseerden. Het ontwerp voor de herontwikkeling is van Rijnboutt, bureau voor architectuur, stedenbouw, landschap en strategie.

Aabe Fabriek

De feestelijke opening vormt het beeldbepalend beginpunt van de herontwikkeling van het monumentale complex tot een uniek retailpark. Andere delen zullen in 2015 en 2016 worden opgeleverd.

In het ontwerp van Rijnboutt worden verleden en heden respectvol gecombineerd. Architect Mattijs Rijnboutt: “Het complex bestaat uit drie delen: gebouw A (nieuwbouw, winkels), gebouw B (bestaande rijksmonumentale fabriekshallen, winkels) en gebouw C (nieuwbouw, dagwinkels). Het buurtwinkelcentrum (gebouw C) is nu gereed. Daarnaast is al een deel van de monumentale gevels van gebouw B prachtig gerestaureerd.”

Het nieuwe gebouw

De karakteristieke hoektorens van het nieuwe gebouw verankeren het in de omgeving. Rijnboutt: “De hoektorens zijn niet ‘over the top’, maar trekken wel de aandacht. Eén van de hoeken van het gebouw ligt aan het historisch lint van Tilburg aan de Hoevenseweg; een andere hoek markeert het parkeerdak. De hoektorens hebben dus niet alleen een esthetische functie. De torens vormen een derde dimensie in een overigens vrij platte omgeving; het gebouw heeft slechts één verdieping. Het zijn echte blikvangers die het complex allure geven.”

Aabe Fabriek

Authentiek en stoer

Richard Koek van Rijnboutt is verantwoordelijk voor de vormgeving van de openbare ruimte. De collectieve buitenruimte heeft een bindende rol als verblijfsgebied, ontsluitingsgebied en onderdeel van de identiteit.

Bij de realisatie van het project is in ruime mate gebruik gemaakt van materialen die ter plaatse al aanwezig waren, zoals duurzame betonnen Stelcon-platen en oude gebakken klinkers. Koek: “Deze oude materialen worden stijlvol gecombineerd met nieuw groen, waaronder berken en moeraseiken. De groene gevel van de nieuwbouw is visueel verbonden met het parkje aan de Hoevenseweg waarin bestaande en nieuwe bomen en grasvlakken opgenomen zijn. Op deze manier blijft het complex identiteit ontlenen aan het historisch karakter dat al in ruime mate aanwezig was: authentiek, sfeervol en stoer.”

Historie

In het ontwerp van Rijnboutt wordt zoveel mogelijk van de oorspronkelijke fabriek behouden. Het winkelend publiek ‘voelt’ de geschiedenis. Het complex wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke bouwdelen uit de jaren ’30, ’40 en ’50 van de vorige eeuw.

Oude elementen, zoals de art deco-versieringen, het sheddak en de draagconstructie, worden in ere hersteld. Overal kun je zien dat het gebouw een respectabele leeftijd heeft. Hier dus geen strak gestucte muren, maar een stoer, industrieel uiterlijk.

Het ketelhuis aan de westzijde van de fabriek (met daarnaast de bekende fabrieksschoorsteen) krijgt een nieuwe functie als horecavestiging. De restauratie van de fabriek wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Provincie Noord-Brabant.

Aabe Fabriek

Dé grote uitdaging van dit project is het combineren van twee uitgangspunten: eerbetoon aan de monumentale historie én de hedendaagse wensen van winkeliers. De centrale fabrieksgang, een cruciaal element in het ruimtelijk ontwerp, vormt daarbij een belangrijke schakel. Op deze gang, die ook doorloopt boven de buitenruimtes, komen alle winkels en de nieuwbouw uit.

Gevarieerd aanbod

Het winkelend publiek kan terecht in allerlei soorten winkels, van meubelzaak en drogisterij tot diverse supermarkten. Directeur Kees Schipper van eigenaar Rialto Vastgoedontwikkeling: “Talloze winkelruimten zijn al verhuurd. Daarmee heeft het winkelcentrum een zeer gevarieerd aanbod. Ook de gratis parkeerruimte is een trekker. Met een winkelvloeroppervlak van bijna 28.000 m2 en grote landelijke winkelketens onder één dak wordt de AaBe Fabriek een aanwinst voor Tilburg en omstreken. “

Het plan ligt in de nabijheid van de Piushaven, dat enkele jaren geleden door de gemeente Tilburg als stedelijk transformatiegebied werd aangemerkt en sindsdien stapsgewijs is herontwikkeld. Daarbij werden en worden winkels, woningen en horeca gerealiseerd. Het AaBe-complex moet daarbij aanjager worden voor verdere optimalisering van dit gebied.

Verdere planning

De verwachting is dat de overige bouwwerkzaamheden aan de gebouwen A (nieuwbouw) en B (restauratie) in de loop van 2015 worden opgestart. Deze delen van het project zullen tussen eind 2015 en medio 2016 worden opgeleverd.

Rijnboutt voelt zich thuis in dit spanningsveld tussen het behoud van monumentale waarden van oude gebouwen en het tegemoet komen aan hedendaagse eisen. Het bureau heeft inmiddels een onbetwiste reputatie op dit gebied. Rijnboutt is een prominente speler als het gaat om duurzame herbestemming van vastgoed en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.