Ambities voor een inclusievere bureaucultuur en divers team

14 september 2021
Wietske Huisman en panelleden bij Amsterdam – Divers & Inclusief (ADI)

Donderdag 26 augustus nam onze HR manager Wietske Huisman deel aan een panelgesprek tijdens een bijeenkomst van het stedelijk platform Amsterdam – Divers & Inclusief (ADI). Binnen het thema ‘hoe creëren we een inclusieve en veerkrachtige lokale arbeidsmarkt?’ deelde zij onze toekomstplannen en concrete acties om diversiteit en inclusie te bevorderen.

Sociale verbondenheid en de overtuiging om samen aan een betere stad te kunnen werken is diepgeworteld binnen Rijnboutt. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat – om een waardevolle bijdrage te leveren aan sociale veranderingen en kansengelijkheid – het zaak is om eerst naar binnen te kijken en te werken aan een inclusievere bureaucultuur en een meer divers team.

Hoe werken we nog beter met elkaar samen? Hoe zorgen we ervoor dat vrouwelijke collega’s makkelijker doorstromen naar hogere functies? Hoe zorgen we ervoor dat de diversiteit aan culturen leidt tot verdieping en verbreding van ons werk? En hoe ontwerpen we omgevingen die ontmoeten en samenleven stimuleren? Dit zijn de belangrijkste vragen waar we ons – samen met ADI – dagelijks mee bezig houden.

Wietske Huisman bij Amsterdam – Divers & Inclusief (ADI)
Wietske Huisman bij Amsterdam – Divers & Inclusief (ADI) 2

Wietske en onze recruiter Rowan Rijsdijk hebben al diverse stappen ondernomen om de bedrijfscultuur inclusiever te maken. Zo stellen we nu een stageplek per periode beschikbaar voor een statushouder en bij gelijke geschiktheid van sollicitanten voorrang geven aan een persoon met een niet-Westerse achtergrond. Ook bieden we structureel een werkplek aan voor iemand met afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast zijn er nog verbeteringen mogelijk. Hoe stromen vrouwen beter door naar senior posities binnen de organisatie bijvoorbeeld.

Foto’s: Stefana Caramanica