Anterieure overeenkomst ondertekend voor project Rootz in Haarlem

03 april 2023
Rijnboutt-ROOTZ Haarlem-bird eye render

De gemeente Haarlem, Amvest en Dura Vermeer hebben de anterieure overeenkomst ondertekend voor het project Rootz. Het voormalig belastingkantoor Belcanto is onderdeel van de herontwikkeling van de grotendeels leegstaande kantoorzone in Schalkwijk Midden, conform het ontwikkelkader Stad tussen de Bomen. Een gebied dat de komende jaren gaat veranderen in een aantrekkelijk, levendig, autovrij en groen woon-werkgebied genaamd Rootz. Rootz CV, ontwikkelcombinatie Amvest en Dura Vermeer Bouw Midden West, realiseert samen met Boelens De Gruyter als gedelegeerd ontwikkelaar dit duurzame en nieuwe stuk stad in Haarlem. Wij zijn de coördinerend architect en verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig- en landschapsontwerp. Het ontwerp van de acht gebouwen is in handen van Rijnboutt, Groosman Architecten en HOH Architecten.

 

De plannen voor Rootz bestaan uit circa 700 woningen in diverse woonblokken, een parkeervoorziening en ongeveer 6.000 m² aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Er komen koopwoningen, middenhuurwoningen en vrije sector huurwoningen. Van de woningen valt meer dan de helft in het betaalbare segment. Bewoners van sociale huurwoningen in Haarlem krijgen voorrang bij de toewijzing van de betaalbare koopwoningen in dit project om de doorstroming in de huizenmarkt te bevorderen. Voor mensen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen biedt Het Gastenhuis een thuis voor 42 bewoners. 

Ondertekening anterieure overeenkomst ROOTZ Haarlem door gemeente Haarlem, Dura Vermeer en Amvest

Stad tussen de Bomen

Centraal in de gebiedsontwikkeling staat het gebiedsconcept “Stad tussen de Bomen”. Voor de bomen die weg moeten om ruimte te maken voor het plan worden er anderhalf keer zo veel terug geplant. De openbare ruimte wordt daardoor groener, gevarieerder en beter aangepast aan het veranderende klimaat. Rootz creëert een diversiteit aan gebouwen waarin je kunt wonen, werken en verblijven tussen de bomen. Bij de transformatie van het Belcanto-terrein wordt maximaal ingezet op het ontwikkelen van een betaalbare en duurzame leefomgeving. 

Sociaal en gezond

Een belangrijk thema van Rootz is ‘sociaal en gezond’ en draagt daarmee bij aan een duurzame verstedelijking. Klimaatadaptatie is een integraal onderdeel van de ontwikkelopgave en stedelijke functies worden nauw verbonden met het te creëren groene landschap. Het project als geheel, maar ook gebouwen afzonderlijk, creëert gemeenschappen waar huidige en toekomstige bewoners zich thuis voelen.

Het Rootz-paviljoen, onderdeel van het voormalige belastingkantoor, vormt straks het hart van het project waar ontmoeten, leven en werken samenkomen. Daarnaast is er in het plan ruimte voor zorg, zoals het Gastenhuis, een ZOED (zorg onder één dak), zorgwoningen met ‘Assisted Living’ (woonvorm ‘tussen thuis en het verpleeghuis’) en een mobiliteitsconcept waarbij deelgebruik centraal staat.

Deze maatschappelijke voorzieningen vormen een verbindende schakel met de buurt. Rootz wordt een plek voor mensen met een voorkeur voor het wonen in een stad, de behoefte aan ontmoeting en gezelligheid. Tegelijkertijd wordt het ook een plek om tot rust te komen. 

De bouw gaat naar verwachting eind 2024 starten. Meer informatie over Rootz: www.rootzhaarlem.nl.

Vernieuwing Schalkwijk komt goed op gang

Het woon-werkgebied Rootz is onderdeel van de herontwikkeling van het Haarlemse Schalkwijk. Het hele gebied gaat de komende jaren flink veranderen. Schalkwijk krijgt ruim 3.500 nieuwe woningen in gezellige buurten met veel groen, winkels, horeca, voorzieningen en een OV-knooppunt waar je makkelijk kunt overstappen. Op vele plekken in de wijk zijn de eerste resultaten al te zien.

Betrokken partijen

In opdracht van Rootz CV, ontwikkelcombinatie Dura Vermeer Bouw Midden West en Amvest, is Boelens de Gruyter als gedelegeerd ontwikkelaar betrokken bij de verdere ontwikkeling van de acht gebouwen. De beleggingsfondsen van Amvest zijn de beoogde afnemers van de huurwoningen en zorgwoningen.

Rijnboutt is coördinerend architect en verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig- en landschapsontwerp. Het ontwerp van de acht gebouwen is in handen van Rijnboutt, Groosman Architecten en HOH Architecten. Daarnaast zijn onder andere IMd Raadgevende Ingenieurs, DWA, Basalt, Goudappel en Peutz betrokken als adviseurs.