Bewust, duurzaam en kleinschalig leven in de grote stad

23 juli 2020
Harvest Tiny Houses Den Haag

Op het binnenterrein van het appartementengebouw Harvest aan de Oude Haagweg in het Haagse Loosduinen zijn in opdracht van Van der Vorm Vastgoed Groep 26 kleinschalige modulaire woningen gepland volgens het tiny houses-concept. De vergunning voor fase 1, waarin 11 woningen worden gerealiseerd in een (moes)tuinomgeving, is verleend. Het project is een integraal ontwerp door Rijnboutt waarbij de eenheid tussen landschap en bebouwing centraal staat om een aantrekkelijke, gezonde leefomgeving te realiseren voor de nieuwe bewoners en de bestaande buurt.

 

“Een Tiny House is een kleine maar volwaardige grondgebonden woning. Een Tiny House is de ideale basis om een bewuster en duurzamer leven te creëren.”

 

‘Wonen in het groen’ is de basis geweest voor het ontwerp van de Tiny Houses. De modulaire woningen zijn opgezet in een hofstructuur met een eigen identiteit, maar met verwijzing naar de ‘Haagse hofjes’. In het ontwerp wordt de bestaande moestuin uitgebreid en geïntegreerd in een gemeenschappelijke tuin rondom de Tiny Houses. Het plan draagt op deze manier bij aan Den Haag als groene stad die stadslandbouw stimuleert en sociale cohesie in wijken en buurten verbetert.

medium

In de hofjes, waar de entrees van de modulaire woningen zich bevinden, heerst een intieme sfeer. Aan de buitenzijde hebben de woningen een privéterras grenzend aan de gemeenschappelijke tuin. Het inrichtingsplan heeft een duurzame en eenvoudige opzet. Hierbij gaat het met name om het voorzien van een sterke basis en het aanwijzen van bijzondere plekken. Het ontwerp is ontstaan in een participatieproces met omwonenden.

Belangrijke pijlers binnen het ontwerp zijn:

  • een goede ontsluiting waardoor ook mindervaliden toegang tot de tuin hebben;

  • het aanplanten van fruitbomen en gemengde fruit dragende heesters;

  • het voorzien van een centrale ontmoetingsplek met mogelijkheid om te zitten en te verblijven;

  • de zonering van het moestuingedeelte dat vrij in te richten is door de tuiniers;

  • het aanleggen van wadi’s voor de opvang van regenwater en het ter plekke infiltreren in de grond.

medium (1)

De Tiny Houses zijn volwaardige woningen en voldoen aan het bouwbesluit. Binnen het plan zijn twee verschillende types, met een oppervlakte van respectievelijk 59m2 en 53m2 GO. In samenwerking met aannemer Maat Feeling Home worden in een fabriek de woningen in twee delen, volledig prefab, gemaakt. Vervolgens worden deze over de weg naar de locatie vervoerd en daar vervolgens geassembleerd. De hoge duurzaamheidsambities van de woningen komen tot uiting door het gebruik van een constructie van cross laminated timer (CLT), een warmtepomp, Thermo Ayous geveldelen en zonnepanelen op het dak.