BIM in Buitenveldert

en de toekomst van parametrisch ontwerpen

26 juni 2019
bim

Rijnboutt werkt samen met aannemer J.P. van Eesteren aan de BIM uitwerking van het gebouw aan de Buitenveldertselaan. De complexiteit van het ontwerp van het gebouw en de samenwerking met J.P. van Eesteren zorgen voor nieuwe inzichten.

Op 27 mei heeft Ben Huiskes van J.P. van Eesteren in het maandagochtendoverleg van Rijnboutt een presentatie gegeven aan het hele bureau over het BIM-proces bij de Buitenveldertselaan. Voor de aannemer is het belangrijk dat de gecombineerde coördinatiemodellen van de adviseurs eenvoudig te splitsen zijn naar separate modellen per onderaannemer. Aan het einde van de presentatie werden hiervoor een aantal aanbevelingen voor Rijnboutt getoond zoals het modelleren van gecombineerde wanden, de 2D detaillering in relatie tot het 3D model en het wel/niet modelleren van de constructie in het bouwkundige model.

bim

Door de presentatie over de werkwijze van J.P. van Eesteren ontstond meer inzicht in de vragen die Rijnboutt regelmatig van aannemers krijgt. Rijnboutt bespreekt met Kubus en Graphisoft (leverancier en ontwikkelaar van ARCHICAD) de mogelijkheden om bijvoorbeeld wanden te combineren / splitsen met behoud van de eigen IFC eigenschappen. Hierdoor zouden modellen eenvoudiger gesplitst kunnen worden door de aannemer. Rijnboutt heeft hier een eigen ‘workaround’ voor ontwikkeld. IFC modellen stelt Rijnboutt samen aan de hand van de BIM basis ILS. Daarnaast werkt Rijnboutt mee aan de landelijke ILS ontwerp & engineering. De bureaubrede terugkoppeling van het BIM proces werd daarom als zeer waardevol ervaren.

bim

Bij de uitwerking van het ontwerp van Studio Gang Architects kwam nog een ander interessant onderwerp naar voren. De complexiteit van de toren heeft geresulteerd in meer dan 100 unieke gevelobjecten in ARCHICAD. Bij een eventuele ontwerpwijziging zouden deze allemaal per stuk aangepast moeten worden. Om dit in de toekomst te voorkomen / verbeteren onderzoekt Rijnboutt de mogelijkheden van parametrisch ontwerpen. Met een combinatie van de software van Rhino, Grashopper en ARCHICAD kunnen modellen veel intelligenter opgebouwd worden. Door middel van het invoeren van parameters en onderlinge relaties en rekenregels kunnen complexe structuren gegenereerd worden. Bij wijzigingen kunnen dan de parameters of de relaties aangepast worden waardoor onderdelen niet opnieuw gemodelleerd maar gegeneerd worden. Bij enkele projecten werkt Rijnboutt hier al mee, de verwachting is dat dit steeds meer zal toenemen.

bim