City-Center Tilburg genomineerd voor Kern Jaarprijs 2023

19 april 2023
Winkelpassage Frederikstraat Tilburg

Het kernwinkelgebied van Tilburg, ook wel City-Center Tilburg, is een van de vijf genomineerden voor de Kern Jaarprijs 2023. In de afgelopen acht jaar is het centrumgebied van de Brabantse stad herontwikkeld tot een bruisende en vitale plek met een brede mix aan functies. Onze ontwikkelvisie voor dit kernwinkelgebied ligt hieraan ten grondslag.

 

In 2011 is Rijnboutt door het gemeentebestuur van Tilburg gevraagd om een visie te ontwikkelen voor het kernwinkelgebied met de ambitie een aantrekkelijke binnenstad te blijven en groei te accommoderen. Het gebied rondom het Stadhuis bood kansen en aanleidingen voor een integrale vernieuwing die moest leiden tot een versterking van het detailhandelsprogramma.

Ontwikkelvisie kernwinkelgebied Tilburg-Rijnboutt-structuurkaart

Toekomstbestendig centrumgebied

Na zorgvuldig onderzoek en analyse hebben wij een ontwikkelvisie geschreven gericht op het vergroten en opwaarderen van het centrumgebied. Niet alleen is de huidige Heuvelstraat vernieuwd, ook is parallel hieraan de Stadhuisstraat tot een tweede winkelstraat van hoge kwaliteit ontwikkeld. Samen met de tussenliggende straten is een winkelgebied ontstaan dat in de toekomst nog verder kan worden uitgebouwd. De ruimtelijke kwaliteit is sterk vergroot door het maken van goed ingerichte winkelstraten en kleine intieme stadsparken en -pleinen met voorzieningen. Met de realisatie van de Frederikstraat en de vernieuwing van de Emmapassage is een fijnmazige opzet gevormd voor alle vormen van detailhandel en horeca. Daarnaast is ook de functie wonen toegevoegd en is het stadhuis beter in de stedelijke structuur opgenomen.

Onze ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan voor het gebied zijn in 2015 vastgesteld door de gemeente. Sindsdien is een indrukwekkende reeks projecten gerealiseerd: van vernieuwing van de openbare ruimte en toevoeging van winkelruimte tot transformatie en vernieuwing van het stadhuis. Wij waren verantwoordelijk voor de vernieuwing van de HEMA en voor het ontwerp van de Frederikstraat; we transformeerden het voormalige V&D-warenhuis en creëerden een winkelpassage. Ook waren we betrokken bij de voorbereidingen voor de architectenselectie van de transformatie van het stadhuis, waarbij DeDrie Architecten is geselecteerd voor het ontwerp.

Recent werd met de volledige vernieuwing van de Emmapassage de ontwikkelvisie gecompleteerd.  Door de genoemde ingrepen is het kernwinkelgebied van Tilburg uitgegroeid tot een hoogwaardig winkelareaal met een duurzaam en zeer aantrekkelijk binnenstedelijk karakter. We feliciteren alle betrokken partijen en zijn dan ook trots op de nominatie voor de Kern Jaarprijs 2023.

Winkelpassage Frederikstraat Tilburg
Hudsons Bay Tilburg 18 10 2017_0005 LR

Bekendmaking Kern Jaarprijs 2023

Tijdens het Kern Jaarcongres op donderdag 20 april 2023 wordt de Kern Jaarprijs 2023 uitgereikt. Naast City-Center Tilburg, ingezonden door Wereldhave, Gemeente Tilburg en NEOO, zijn Department in Eindhoven (MN Dutch Real Estate), Duinhal in Almere (Amvest Development Real Estate BV en 3W real estate BV), TREF in Middelburg (a.s.r. real estate en Vocus Architecten) en Vijfhoek in Oldenzaal (SUM Architecten, Unibail-Rodamco-Westfield N.V.) genomineerd. De prijs is een bokaal en een oorkonde met juryrapport.

Bron: Kern.nl
Foto’s: Kees Hummel
Plankaart: Rijnboutt