Contouren voormalige sluis zichtbaar op Sluiseiland

Stedenbouwkundige aan het woord

04 januari 2018
Sluiseiland Vianen

Momenteel zijn de stedenbouwkundigen van Rijnboutt bezig met de uitwerking van het stedenbouwkundigplan van het Sluiseiland. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente Vianen en advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos. Aan het woord Desirée Eggink, senior ontwerper stedenbouw bij Rijnboutt.

Uitdaging bij Sluiseiland

“Het voorstel wordt steeds gedetailleerder”, aldus Desirée. “De grenzen tussen openbaar en privé worden nu gedefinieerd. Daarbij zijn zaken zoals de ligging van waterkeringen (dijken) en de positie van bestaande bomen van belang. Maar ook bijvoorbeeld de ondergrondse infrastructuur. Daarvoor is de huidige situatie in kaart gebracht en overleggen wij met bijvoorbeeld het waterschap en de nutsbedrijven”.

Historie als uitgangspunt

Bij een stedenbouwkundigplan wordt de ruimte die nodig is voor verkeer, water en groen ingetekend. “De huidige groene kwaliteiten van het Sluiseiland, de boomstructuren, de dijken en oevers worden in het plan versterkt. Het verleden van de plek wordt benadrukt door de ruimte van het voormalige kanaal zo leeg mogelijk te laten. Zelfs de voormalige sluis krijgt weer een plekje op het eiland” vertelt Desirée. “Op het centrale parkeerterrein worden de contouren van deze sluis weer zichtbaar gemaakt. Het wegennet wordt minder dominant. Meer dwarsverbindingen voor voetgangers- en fietsers en een helder en veilig verloop van het verkeer zijn daarbij het uitgangspunt”.

Aantrekkelijk plan

Voor de nieuwe woongebouwen wordt nauwkeurig bekeken of deze goed passen bij de omgeving. Desirée legt uit: “Hierbij kijken wij onder meer naar de bouwhoogte, het uitzicht, de parkeerplaatsen, de benodigde ruimte voor eventuele evenementen en de invulling van kunst. Een mooie uitdaging om alle belangen te combineren in een haalbaar en aantrekkelijk plan waarvan iedereen straks de kwaliteiten herkent”.