De eerste steen van het kunstwerk ‘Amsterdam Oersoep’ in de Beurspassage

transformatie C&A panden aan het Damrak

15 april 2016
Beurspassage Damrak

Vandaag wordt ‘de eerste steen’ geplaatst van wat het grootste mozaïek van Amsterdam zal gaan worden: het kunstwerk ‘Amsterdam Oersoep’ in de nieuwe Beurspassage in Amsterdam. De verfraaiing van de Beurspassage maakt onderdeel uit van het project Nowadays van Bouwinvest en Top Vastgoed. Nowadays is de projectnaam van de omvangrijke herontwikkeling van het gebouwencomplex wat is gelegen tussen het Damrak en de Nieuwendijk, bekend onder de naam ‘de C&A panden’.

Amsterdam Oersoep

Het monumentale ontwerp van de kunstenaars Arno Coenen, Iris Roskam en Hans van Bentum beslaat het gehele interieur. Het plafond van de passage bevat straks ruim 450 m2 glasmozaïek, de vloer wordt van Terrazzo en de wanden van handgemaakte tegels waarin glas in lood objecten zijn opgenomen. Tevens voorziet het werk in exuberante kroonluchters van fietsonderdelen en immens grote spiegels gedecoreerd met bladgoud. De verwachte oplevering van het kunstwerk in de Beurspassage is medio 2016.

Transformatie C&A Panden

Bouwinvest en Top Vastgoed verleenden het in New York gevestigde RAMSA (Robert A. M. Stern Architects) opdracht tot het maken van een ontwerp voor de transformatie van het complex tot één warenhuis, waarbij Rijnboutt optreedt als co-architect. De gezamenlijke ambitie was het realiseren van 21.000 m2 nieuwe winkelruimte en het creëren van een hoogwaardige stedelijke ontmoetingsplek.

Wat eerder winkelvloer was, is nu de Beurspassage

Gezien de locatie was het duidelijk dat retail het vertrekpunt zou zijn van de herontwikkeling. Het aanzien van het te verbouwen complex, een laat-modernistische variant op de plek van het in 1962 afgebrande gebouw van Berlage, voldeed niet meer aan wat hedendaagse retail verlangt. Van het bestaande gebouw was alleen het betonskelet geschikt voor de nieuwe functie van warenhuis. Ontworpen op de fundamenten van het gebouw van Berlage, was vanwege het toenmalig gewenste gevelbeeld, de verbinding tussen het Damrak en de Nieuwendijk vrijwel in het midden gesitueerd. De verbinding, het residu van een door Berlage overkluisde steeg, splitste de begane grond van het te realiseren warenhuis in tweeën, een situatie die als onwenselijk werd beschouwd. Rijnboutt werd gevraagd het proces te faciliteren dat ertoe moest leiden de overkluisde steeg, in nauwe samenspraak met de gemeente, de stakeholders en overige belanghebbenden in het gebied, te verleggen tot aan de noordelijke erfgrens van het kavel. Wat eerder winkelvloer was, is nu de Beurspassage.

De Beurspassage verbindt het Damrak met de Nieuwendijk en is een populaire doorgang voor zowel bewoners als bezoekers. Met het kunstwerk ‘Amsterdam Oersoep’ zal de transformatie van het gebied tot een hoogwaardige stedelijke ontmoetingsplek op overtuigende wijze worden onderstreept.

Lees meer op de projectpagina van Damrak 70 en Nieuwendijk 196

Beurspassage Damrak