“De toekomst ligt voor het grijpen, alleen zullen we haar nog moeten zien te vinden”

Richard Koek in gesprek met Harm Tilman

24 januari 2023
Merwede Utrecht-Rijnboutt-3

Als je de transitie van Nederland voor elkaar wilt krijgen, moet je in de stad blijven investeren. En de ontwerpwereld kan laten zien wat en hoe het anders kan. Harm Tilman in gesprek met Richard Koek over Nederland in 2023.

 

“In onze wereld is een vreemde situatie ontstaan. Aan de ene kant is er veel werk. Niet voor niets wordt gesproken over de grote verbouwing van Nederland. Aan de andere kant komen grote projecten piepend en krakend tot stilstand. Opdrachtgevers geven aan dat de prijzen te hoog zijn, terwijl beleggers inschatten dat hun plannen niet meer haalbaar zijn.

Gemeenten kampen met grote tekorten in uitvoerende capaciteit. Tegelijkertijd produceren ze veel nota’s en beleidsplannen, zonder deze ooit concreet te maken. De bestuurlijke besluitvorming verloopt traag en stroperig, door politiek geharrewar en angst voor participatie. De beroepswereld staat erbij en kijkt erna. Zo zien we onze eigen beroepsverenigingen bijvoorbeeld niet aan tafel komen bij de minister.

De ontwerpwereld is onvoldoende betrokken bij de zich aandienende opgaven. Aan ontwerpstudies en prijsvragen is geen gebrek, maar helaas blijft het daarbij. De markt pakt de grote verbouwingsopgave niet of onvoldoende op. De grote bouwbedrijven en de beleggers kijken vooral naar hun eigen belang. Voor opgaven als de verdichting van binnenstedelijke gebieden en de transitie van mobiliteit, klimaat en energie wijzen ze steevast naar de overheid.

Lees het hele interview op harmtilman.nl.