Een nieuw stedelijk leefmilieu

01 oktober 2005
Supervisie Stationseiland Ij-oevers

Oostelijke Handelskade

Aan de Oostelijke Handelskade verrijst een trein van gebouwen. Oude pakhuizen worden omgebouwd tot woningen, kantoren, ateliers en voorzieningen. Nieuwe gebouwen vullen de ruimte tussen de pakhuizen en de weg, en de lege plekken langs de kade.

Zo staat straks op de kop van de Oostelijke Handelskade het Muziekgebouw/BIMHUIS met vier concertzalen, een viersterrenhotel, De Passenger Terminal Amsterdam en de hoge IJ-toren. Naar het oosten volgen de pakhuizen, te beginnen met Pakhuis Amsterdam. Het Pakhuis De Zwijger ernaast, waar de Jan Schaeferbrug doorheen loopt, wordt een laboratorium voor nieuwe mediakunst. De andere twee oude pakhuizen, Afrika en Wilhelmina, worden verbouwd tot atelier- en bedrijfsruimtes en kantoren.

Supervisie Stationseiland Ij-oevers
Supervisie Stationseiland Ij-oevers

Oosterdokseiland en Oosterdok

Het Oosterdokseiland kent twee gezichten. Aan de stadszijde komen langs het Oosterdok onder andere de Centrale Openbare Bibliotheek, het Conservatorium van Amsterdam, het Europees-Aziatisch handelscentrum, een vijfsterren hotel, kantoren en verschillende winkels, horeca en andere publieke voorzieningen. Het Oosterdok is het blauwe museumplein van de IJ-oever: hieraan liggen het NEMO, het Scheepvaartmuseum, het ARCAM en tijdelijk het Stedelijk Museum. De komende jaren komen hier nieuwe steigers voor woonschepen en worden verkeersroutes verbeterd. Aan de IJ-zijde van het Oosterdokseiland – over het spoor – overheerst de rust van het IJ. De karakteristieke rij handels- en pakhuizen langs de De Ruijterkade vormt een stadswand, die op de kop van de kade zal worden aangevuld met kleinschalige nieuwbouw.

Supervisie Stationseiland Ij-oevers
Supervisie Stationseiland Ij-oevers
Supervisie Stationseiland Ij-oevers

Stationseiland

Het Stationseiland is een knooppunt van vervoersstromen, hier komen trein, bus, metro, tram, auto, fiets en voetgangers samen. Tot 2011 wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van de capaciteit van al deze vervoersstromen om de groeiende stroom dagelijkse reizigers aan te kunnen. Zo worden er een metrostation voor de Noord-/Zuidlijn en een dynamisch busstation met aan weerszijden kiss & ride lussen gerealiseerd. Onder dit busstation, tussen het station en het IJ, wordt een autotunnel voor het doorgaande verkeer van de De Ruijterkade gebouwd. Reizigers die naar de pont willen hoeven dan niet meer de weg over te steken. Voor fietsers en voetgangers wordt de bereikbaarheid verbeterd met nieuwe bruggen, een fietstunnel onder de sporen en uitbreiding van de fietsenstallingen.

Supervisie Stationseiland Ij-oevers
Supervisie Stationseiland Ij-oevers

Westelijk Stationseiland

Het Westelijk Stationseiland, waarop het havengebouw van Dudok staat, is het enige eiland in de reeks waarvoor nog geen concrete plannen zijn. In de toekomst zal de bebouwing op het eiland worden verdicht. Tot het moment van herontwikkeling wordt vooral gewerkt op het Westelijk Stationseiland.

Westerdokseiland

Het Westerdokseiland bestaat uit twee gebieden: boven en onder de Westerdoksdijk. Aan de stadskant, tussen het Westerdok en de Westerdoksdijk, worden in hoogstedelijke dichtheden 850 woningen in maximaal tien woonlagen gerealiseerd. Langs de kade van het Westerdok komt een zeven meter brede promenade. De IJ-kant van het Westerdokseiland, tussen Westerdoksdijk en IJ, krijgt een nautisch karakter. Op een nieuw stuk land in het IJ verrijzen kantoorruimte, winkels, luxe appartementen, een openbare parkeergarage, een hotel, café en restaurant en een jachthaven. Ook komt hier het nieuwe onderkomen van de Rijkspolitie te Water. Langs het Westerdok en het IJ worden ligplaatsen voor woonschepen gecreëerd.

Silodam

Op de Silodam stonden jarenlang twee verlaten graansilo’s. Het schiereiland in het water is een prachtig uitzicht over het IJ en aan de andere kant over de Houthavens. De twee silo’s – een betonnen silo uit 1952 en een stenen silo uit 1896 – zijn omgebouwd tot appartementen, ateliers/woningen en bedrijfsruimtes. Naast de bestaande silo’s is op de kop van de dam een nieuw gebouw neergezet met negen verdiepingen appartementen, bedrijfsruimtes en een ondergrondse parkeergarage. Om de gebouwen op de dam te beschermen is onder water een aanvaarbescherming gemaakt.

Oostelijke Handelskade: Start bouw 1998 > klaar 2005

826 woningen/96.000 m² werken/ 26.000 m² hotel en congres/52.000 m² voorzieningen, woonschepen/zeecruise, riviercruise, rondvaart, passantenhaven

Oosterdokseiland en Oosterdok: Start bouw 2003 > klaar 2010

300 woningen/150.000 m2 werken/32.000 m² Openbare Bibliotheek/13.000 m² Conservatorium/20.000 m² hotel en congres/50.000 m² parkeren, 65 woonschepen, musea, museumhaven, bedrijfsvaartuigen, openbaar vervoer te water, Seapalace, elektrische bootjes, hotelboot, riviercruise

Stationseiland: Start bouw 2001> klaar 2011

20.000 m² kantoren/21.000 m² horeca, retail, dienstverlening/11.000 m² hotel, busstation, Noord/Zuidlijn, openbaar vervoer te water, rondvaart, riviercruise, partycruise, watertaxi

Westelijk Stationseiland: 37.600 m² kantoren (bestaand)

Westerdokseiland: 900 woningen/57.000 m² werken/18.000 m² hotel/40.000 m² parkeren/60 woonschepen, jachthaven

Silodam: Bouw start 1998 > klaar 2002

344 woningen/6.750 m² werken/12 woonschepen

Bronvermelding: Teksten:

Rutten Communicatie-advies

Beelden:

CIID/Cees van Giessen