Eerste nieuwe woningen in Vlaardingse Rivierzone in de startblokken

06 februari 2017

De realisatie van 26 eengezinswoningen aan de Galgkade staat in de startblokken. Het Consortium Rivierzone Vlaardingen (CRV) wil hier in totaal 141 eengezinswoningen realiseren. De gemeente verleende op 19 januari 2017 de omgevingsvergunning aan de ontwikkelaar voor de bouw van de eerste 26 woningen van het project Nieuw Sluis rond het station Vlaardingen Centrum. Nieuw Sluis bestaat uit de deelgebieden Galgkade, Spoor & Sluis en Parallelweg. Wethouder Hans Versluijs: “Eindelijk is het zover. Na vele jaren van voorbereidingen kunnen dit jaar nog de eerste nieuwe woningen in de Rivierzone gebouwd worden. Dit is een prachtige mijlpaal.”

Het deelgebied Galgkade ligt aan de Deltaweg en de Galgkade, een belangrijke verbindingsweg in Vlaardingen. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning is onder andere de invloed van het weggeluid van de Deltaweg/Galgkade op de woningen onderzocht en in het bouwplan opgelost. Ook is extra aandacht besteed aan duurzaamheidsmaatregelen, waardoor de nieuw te bouwen woningen zeer energiezuinig zijn (EPC=0). Zodra de bouwvergunning onherroepelijk is geworden, kan de bouw van de 26 eengezinswoningen aan de Galgkade starten. De bouwstart is naar verwachting in september 2017. De eerste woningen kunnen dan in het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd worden. De 26 woningen zijn inmiddels in verkoop. Meer informatie staat op de website www.rivierzone.com.

Wonen dichtbij water

Vanaf 1998 werkt de gemeente aan plannen om de gehele Rivierzone een impuls te geven. Het totale gebied ligt prachtig langs de Nieuwe Maas, maar in het verleden zijn vooral de industrie en de havens hier tot bloei gekomen. De aanpak van de Rivierzone is gericht op opwaardering en uitbreiding van bedrijfsterreinen, met in het gebied rondom de Koningin Wilhelminahaven, de Buitenhaven en de Westhavenkade ruimte om nieuwe woningen te bouwen. Voor het Stationsgebied Centrum is woningbouw opgenomen in het in 2010 onherroepelijk geworden bestemmingsplan.

De gemeente heeft in januari 2015 een overeenkomst met CVR gesloten over woningbouw in het zogenaamde Kerngebied van de Rivierzone, met de nadruk op het Stationsgebied Centrum – inmiddels Nieuw Sluis genoemd – en het Schiereiland van de Koningin Wilhelminahaven, dat de naam Eiland van Speijk heeft gekregen. De toekomstige bewoners van Eiland van Speijk krijgen een woning met uitzicht op de rivier of de kades en de bewoners van Nieuw Sluis gaan wonen vlakbij het nieuwe metrostation Vlaardingen Centrum en aan de Delflandsedijk.

Actieplan Wonen in uitvoering

De ontwikkeling van het Kerngebied van de Rivierzone maakt deel uit van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030 van de gemeente en de woningcorporaties om van Vlaardingen een steeds aantrekkelijker woonstad te maken.

Historische grond

Het is zeer waarschijnlijk dat de nieuwe woningen binnen een gebied liggen waar zich in 1018 de Slag bij Vlaardingen heeft afgespeeld. Uit historische bronnen blijkt dat de keizer van het toenmalige Duitse Rijk in juli 1018 een vloot met soldaten stuurde naar de nederzetting Flardinga, zoals Vlaardingen in die vroege middeleeuwen heette. De keizer wilde de eigengereide graaf Dirk III tot de orde roepen die zonder zijn toestemming langsvarende schepen tol liet betalen. Geheel onverwacht echter versloegen de manschappen van Dirk III het keizerlijke leger. Door de overwinning verwierf de graaf meer zelfstandigheid en groeide Vlaardingen uit tot de belangrijkste plaats van het graafschap dat rond 1100 Holland ging heten. De toekomstige bewoners van Nieuw Sluis gaan 1.000 jaar later op deze historische grond wonen. Precies in het jaar – 2018 – dat Vlaardingen de Slag bij Vlaardingen en het ontstaan van Holland in Vlaardingen viert en herdenkt, worden de eerste 26 woningen opgeleverd.

www.vlaardingen.nl