Gelderlandplein Amsterdam: van een naoorlogs winkelcentrum naar een bestemming van internationale allure

07 april 2016
Gelderlandplein
Gelderlandplein

Persbericht: Amsterdam, 7 april 2016

Op 8 april 2016 vindt de officiële opening plaats van Gelderlandplein in Amsterdam. Eigenaar Kroonenberg Groep nam het initiatief voor de succesvolle transformatie van een naoorlogse buurtvoorziening op de schaal van Buitenveldert naar een bestemming die tegemoet komt aan de behoeften van de kosmopolitische Zuidas. Gelderlandplein is groter, opent zich naar buiten en oogt luxueus en elegant. Meer dan daarvoor straalt het winkelcentrum aan de buitenkant uit wat de kwaliteiten binnen zijn. De architecten van Rijnboutt tekenden voor het ontwerp.

Geheel naar de eisen van het hedendaagse winkelen is Gelderlandplein een cross-over van funshoppen en functioneel winkelen, waar de werelden van food, fashion, leisure en horeca elkaar ontmoeten. Het kwaliteits- en aspiratieniveau van de winkelformules en speciaalzaken is hoog, het aanbod opvallend gevarieerd. Dat daar een krachtig winkelconcept aan ten grondslag ligt waarin uitgesproken opvattingen over ‘locatie’ en ‘ontwerp’ hand in hand gaan, leidt geen twijfel. Dit geldt zowel op gebiedsniveau voor wat betreft de inpassing van het winkelcentrum in het grotere stedenbouwkundige geheel van Zuidas tot Beethovenstraat, als voor het zorgvuldig gewogen winkelaanbod en de ruimtelijke verdeling daarvan ter plekke. Centraal staat het winkelen als beleving: behalve voor het doen van inkopen is Gelderlandplein een bestemming op zich. Het is er schoon en veilig, het is uitnodigend en stijlvol, en tot in het kleinste detail ademt het kwaliteit, luxe en een on-Nederlands comfort. Meer nog dan een must-go is het een plek om te verblijven.

Routing

De ‘weg er naar toe’ is een belangrijk onderdeel van de customer journey. Of je nu komt van de Zuidas met de shuttle of met de auto via de parkeergarage, de routing speelt een prominente rol in de ontwerpkeuzen. Dat begint met de positionering van de entrees – die van vijf zijn teruggebracht tot drie en aantakken op de hoofdassen van het gebied – en met de materialisering van de buitenruimte. Eenmaal dichterbij Gelderlandplein, vervangt een lichtglanzende variant de standaard betonnen stoeptegel, is de omgeving gevrijwaard van een teveel aan straatmeubilair en dragen bijzonder vormgegeven lantaarnpalen bij aan het geheel. Het aantal auto’s in het straatbeeld wordt beperkt door optimaal gebruik te maken van de parkeervoorzieningen onder het centrum en in de omgeving.

Winkelcentrum Gelderlandplein Elementhotel Amsterdam luifel entree

Afstemming

Het winkelcentrum wordt gekenmerkt door terughoudende, maar zorgvuldig gedetailleerde puien die de rooilijnen van het winkelgebied omschrijven. Majestueuze luifels waarin rechthoekige sparingen het zonlicht op subtiele wijze filteren, markeren elk van de drie entreezones. Op cruciale hoeken bevinden zich dubbelhoge etalages die ruimte bieden aan een tweede vloer voor grotere winkelunits. Hoogwaardige horeca met terrassen en een hotel zorgen voor levendigheid, ook na sluitingstijd van het winkelcentrum. Materialen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd, dissonanten zijn vermeden. Eenmaal binnen, via een van de entrees of met de tapis roulant vanuit de parkeergarage, wordt die indruk bevestigd.

De vloer is van natuursteen; grote, lichtgeaderde tegels in tinten grijs en bruin, onderling verscheiden maar nergens ‘dominant’, zetten de toon voor een palet van anthraciet, warme grijzen en kalkwit. De bewegwijzering is rustig en strak. Het teveel aan daglicht in de bestaande passages is door een vernieuwd plafond weggefilterd. Alle techniek (licht, ventilatie, wifi) is opgelost in de donkere zone onder de lichtstraten. De strakke ritmiek van geluidswerende lamellen wordt verzacht door het dag- en kunstlicht, wisselend in samenspel en intensiteit. De bovenlichten van de puien in de nieuwe, dubbelhoge passages bevatten een chroomstalen omlijsting. De omlijsting heeft zijn echo in de buitengevels en zorgt voor een subtiele mix tussen binnen en buiten.

Winkelcentrum Gelderlandplein Elementhotel Amsterdam daklicht

Transformatie

De transformatie van Gelderlandplein voorziet in het realiseren van extra winkeloppervlak en horeca. Met het oog op het verlengen van de verblijfsduur is de interne winkelroute sterk verbeterd (een dubbele 8-structuur). Het accent ligt echter op de vernieuwde identiteit van het winkelcentrum als geheel. Het ontwerp brengt rust en helderheid met kwalitatief hoogwaardige materialen. Architect Frederik Vermeesch: “De opdracht vroeg om het ontwerpen van een evenwichtig, sterk en stijlvol kader voor de winkels. Tot in de details zie je dat terug. Als bezoeker kom je in een omgeving met allure. Door de rustige architectuur slagen we erin de gewenste uitstraling te bereiken, waarin de wensen van de winkeliers voorop staan.”

Uit een inventarisatie van Bouwfonds Investment Management bleek eind 2013 dat bijna de helft van alle vierkante meters winkelcentra in Nederland, Frankrijk en Duitsland moet worden gemoderniseerd. Rijnboutt heeft momenteel de transformatie van verschillende toonaangevende retaillocaties in Nederland onder handen. Naast Gelderlandplein zijn dat de Barones in Breda, Hilvertshof in Hilversum en Nowadays in de Amsterdamse binnenstad. “De opgave is vaak dezelfde”, zegt Vermeesch, “maar de aanpak wordt steeds bepaald door de locatie. We kijken scherp naar wat de situatie vraagt om een optimaal functionerend winkelcentrum of winkelgebouw te creëren. Met ons ontwerp willen wij bijdragen aan een optimaal functionerend winkelcentrum of winkelgebouw. Onze architectuur is altijd dienend aan dat doel.”

Het project Gelderlandplein past goed in de opdrachtenportefeuille van Rijnboutt. Het bureau heeft inmiddels een onbetwiste reputatie op het gebied van duurzame herbestemming van vastgoed en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Winkelcentrum Gelderlandplein Elementhotel Amsterdam ingang hotel

Over Rijnboutt

Rijnboutt (architectuur, stedenbouw, landschap en strategie) ontwerpt en adviseert in de volledige breedte van de ruimtelijke opgave en op alle schaalniveaus, van interieur tot stedelijke ruimte en landschap. Het bureau staat voor een benadering die gericht is op samenwerking en heeft alle disciplines in huis om elke ruimtelijke vraag te beantwoorden.