Grassenlandschap op het dak van La Vie

19 december 2011
La Vie Bijenkorf Utrecht

Voor de verbouwing van de Bijenkorf La Vie is in opdracht van Mn-Services een ontwerp gemaakt voor twee daktuinen van het gebouwencomplex. Met de aanleg van de daktuinen wordt de woonwerkomgeving aanzienlijk verbeterd wat een meerwaarde voor het gebouw creëert. Het groen dak ondersteunt de ambitie om het gebouw klimaatbestendig te maken, het draagt bij aan het dempen van omgevingsgeluid en vergroot de ecologische waarde van de stad als geheel. In overleg met de opdrachtgever, omwonenden en gebruikers is gekozen om de daken als een grassenlandschap in te richten.

Door lichte glooiingen in het maaiveld aan te brengen en verschillende siergrassen aan te planten, krijgt de grote daktuin in het midden van het gebouwencomplex een eenduidige groene uitstraling. De visuele waarde van de daktuin is belangrijk omdat het dak niet betreden kan worden. Vanuit de omringende kantoorruimtes zal een grafisch patroon van scherende lijnen duidelijk zichtbaar gemaakt worden. Accenten in de vorm van driehoeken vergroten het ruimtelijk effect van de tuin. De driehoeken worden beplant met rood gras (Imperata japonica) en meerstammige krentenboompjes (Amelanchier lamarckii). De vlakken die ontstaan door het verrassende lijnenspel worden beplant met siergrassen, afgewisseld met soorten die een aantrekkende werking hebben op insecten en vogels. Vedergras (Stipa tenuifolia, Stipa calamagrostis), smele (Deschampsia cespitosa), vingergras (Panicum virgatum) en zegge (Carex comans) vormen de basis voor de daktuin en geven de tuin gedurende het hele jaar een fraai beeld. Soorten als blauwspirea (Perovskia atriplicifolia), zonnehoed (Echinacae purpurea) en salie (Salvia nemorosa) zorgen voor een afwissend en bloemrijk beeld in het groeiseizoen.

De oostzijde van de daktuin wordt begrensd door een strekmetalen wand waarlangs verschillende klimplanten omhoog kunnen groeien. Vierkante vogelhuisjes hangen aan de wand tussen de klimplanten en bieden een goede nestplek voor kleine vogels als de huismus en de koolmees. Luchtbehandelingskanalen die (noodzakelijkerwijs) op het dak liggen, knikken mee in het grafisch patroon. Op de kanalen worden RVS-mieren geplaatst, die een spoor van de ene naar de andere kant lijken te volgen. ‘s Avonds zal het mierenspoor oplichten.

La Vie Bijenkorf Utrecht

Aan de Sint Jacobsstraat ligt een kleine daktuin die toegankelijk is voor personeel en werknemers van het gebouwencomplex. Stroken van hoog gras (Stipa calamagrostis) accentueren de langgerekte vorm van de tuin. De siergrassen worden afgewisseld met een rijkbloeiende beplanting. Over de gehele lengte van de tuin zal een pergola worden geplaatst die de belijning van de gevel weerspiegelt. De pergola zorgt voor een beschut klimaat van de daktuin en vormt bovendien een verbijzondering in de gevel. De pergola wordt begroeid met klimplanten als blauwe regen (Wisteria floribunda) en verschillende bosranksoorten (Clematis).