Het Nederlands Auschwitz Comité presenteert het nieuwe ontwerp van het Holocaust Namenmonument Nederland

Rijnboutt is geselecteerd als coördinerend en uitvoerend architect.

19 december 2016
namenmonument holocaust

Het Nederlandse Auschwitz Comité heeft samen met de Pools-Joodse architect Daniel Libeskind op 16 december 2016 het nieuwe ontwerp voor het Holocaust Namenmonument Nederland gepresenteerd. Dit nationale monument komt – meer dan 70 jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog! – in het hart van het Joods Kwartier in Amsterdam, daar waar het zich heeft afgespeeld.

Het zal het eerste gedenkteken zijn met al de namen van de 102.000 Joden en 220 Roma en Sinti die in de oorlog zijn vermoord. Het komt te staan aan de Weesperstraat, ter hoogte van de Hermitage en Protestantse Diakonie, en in de nabijheid van belangrijke Joodse culturele instituties als de Portugese Synagoge en het Joods Historisch Museum.

Het monument omvat vier Hebreeuwse letters die samen het woord weergeven, dat ‘In herinnering aan’ betekent (לזכר). Als bezoekers de gedenkplaats binnenkomen treden zij een labyrint van gangen tegemoet met aan beide zijden twee meter hoge bakstenen muren die de boodschap ‘In herinnering aan’ dragen. Op elk van de 102.000 stenen wordt een naam, geboortedatum en de leeftijd bij overlijden gegraveerd, zodanig dat de namen van de slachtoffers aanraakbaar zijn. De muren met namen dragen vier objecten van spiegelend roestvrijstaal.

Het gebruik van bakstenen is alomtegenwoordig in Nederland en in de steden van West-Europa. De stenen in combinatie met de sterk reflecterende geometrische vormen van de stalen letters, leggen een verbinding tussen het Amsterdams verleden en het Amsterdams heden. Op de plek waar de bakstenen muren en de metalen vormen elkaar kruisen, is er een smalle leegte waardoor het lijkt dat de stalen letters zweven. Dat staat symbool voor de onderbreking in de geschiedenis en cultuur van het Nederlandse volk.

Het Nederlands Auschwitz Comité heeft Rijnboutt geselecteerd als coördinerend en uitvoerend architect. Gezamenlijk met adviseurs en specialisten zullen zij het ontwerp van Libeskind uitwerken voor de benodigde vergunningen en realisatie. In dit traject blijft Libeskind de hoofdontwerper. Rijnboutt is zeer verheugd om mee te mogen werken aan dit belangrijke monument.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade is als onafhankelijke adviseur bereid het bestuur van het Nederlands Auschwitz Comité en het ontwerpteam van advies te voorzien over de verdere uitwerking van het ontwerp van het Holocaust Namenmonument Nederland.

De oplevering van de bouw van het Nationale Holocaust Namenmonument staat gepland voor het begin van 2018. De mogelijkheden voor het publiceren van een boek en documentaire worden momenteel verkend.

Het monument wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het publiek de mogelijkheid te bieden namen te adopteren. Het Nederlands Auschwitz Comité is daarnaast actief bezig met het werven van fondsen voor het monument. Namen adopteren of op een andere manier steunen, kan onder andere via de website: www.namenmonument.nl.