Informatiebijeenkomst ‘Presentatie schetsontwerp Maaspark voor bewoners’

11 september 2017
Rivierzone vlaardingen

Het Maaspark in de Rivierzone krijgt de komende jaren een fasegewijze transformatie, waarbij de ontmoetingsfunctie van het park wordt versterkt. Het afgelopen jaar is, met een vertegenwoordiging van bewoners, een schetsontwerp gemaakt. Het wordt gepresenteerd in de informatiebijeenkomst ‘Presentatie schetsontwerp Maaspark voor bewoners’ op woensdagavond 13 september 2017 in het stadhuis.

Vorig jaar heeft de gemeente Rijnboutt de opdracht gegeven om het proces te begeleiden en een schetsontwerp van het Maaspark te maken. Als onderdeel daarvan is voor alle omwonenden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Hierbij zijn de ideeën van de bewoners gepeild. Een aantal bewoners heeft zich aangemeld om deel te nemen aan de klankbordgroep. Tijdens drie klankbordgroepbijeenkomsten zijn de eerder gepresenteerde schetsen verder uitgewerkt. In de zomer heeft Rijnboutt met de inbreng vanuit de klankbordgroep een schetsontwerp uitgewerkt.