Leidsche Rijn Centrum van start

24 augustus 2012
Supervisie Leidsche Rijn

Het noorden van Leidsche Rijn Centrum is bestemd als zakenkwartier van de wijk. Direct naast het toekomstige intercitystation en stadsdeelcentrum kan hier een compacte, dicht bebouwde spoorbuurt komen. Samen met het gelijktijdig door Jo Coenen ontworpen centrumgebied wordt in Centrum Noord gerefereerd aan een formele vorm van stedelijkheid. Het gebied mag daarbij worden bebouwd met een aantal torens tot 140 meter hoogte, en kan een brede mix aan bestemmingen huisvesten. Rijnboutt ontwikkelde in 2011 daarvoor het definitieve masterplan.

De hoogbouw laat nog wel even op zich wachten. Wel is er sinds begin 2012 een start gemaakt met een belangrijke basis voor de ontwikkeling. Parallel aan de A2, en direct aansluitend op de inmiddels geopende tunnel, wordt door BAM/AM een langgerekt kantoorgebouw gerealiseerd. Het gebouw vormt het eerste beeld van zowel de strakke snelwegzijde als de klassiek samengestelde stadse zijde. Met die gevels wordt gebouwd aan een nieuw stuk stad. De gebouwen kenmerken zich door neutraliteit en een klassieke stedelijkheid. Er kunnen verschillende functies en gebruikers in worden gehuisvest.

Supervisie Leidsche Rijn

De nieuwbouw heeft deze zomer zijn hoogste punt bereikt. In hoog tempo wordt aan de natuursteen gevels gewerkt. Dit eerste gebouw, ontworpen door TIB architecten, zal medio volgend jaar de eerste 3500 gebruikers van Leidsche Rijn Centrum een werkplek bieden. Met dit gebouw wordt ook een deel van de belangrijke openbare ruimtes aangelegd. Het zal spannend zijn of anderen volgen.

Supervisie Leidsche Rijn