Maaspark

04 januari 2018
Rivierzone vlaardingen

In de jaren ’60 keerde Vlaardingen even zijn voorkant naar de rivier. Na de komst van Unilever en het Deltahotel, en met de bouw van appartementengebouwen, volgde de aanleg van het Maaspark op de plek van de voormalige veerhaven. Een mooi leeg veld met bomen en bankjes, met een fraai uitzicht op de rivier en de bedrijvigheid daarop.

Na 50 jaar is het park gedateerd, wat sleets en door toename van wegverharding versnipperd. De transformatie van de rivierzone is aanleiding voor een grootscheepse opknapbeurt, herinrichting en vernieuwing. De oorspronkelijke insteek, een open veld met bomen, een sterke relatie met en uitzicht op de rivier, en ruimte voor ontmoeting en verblijf, wordt teruggebracht. Auto’s worden naar de randen gebracht, boommassa’s worden ingetoomd. De ligging aan de rivier, met z’n regelmatige peilverschillen en natuurlijke dynamiek, wordt expliciet gemaakt door hem bij hoge waterstanden in het park in te laten. Bijpassende vegetatie en details maken je bewust van het dynamische karakter van de rivier.

Rivierzone vlaardingen

In het park worden nieuwe zitplekken, speelvoorzieningen en ontmoetingsruimten gemaakt. Tijdelijke evenementen, pop-up voorzieningen en sportieve activiteiten krijgen een plek. Alles met als doel om het Maaspark opnieuw een stedelijke openbare plek aan de rivier te maken waar iedere Vlaardinger zich thuis voelt.

Rivierzone vlaardingen

De uitvoering verloopt fasegewijs, startend in 2018 en doorlopend tot in 2020.