Nationaal Holocaust Namenmonument geselecteerd voor Architectuur in Nederland Jaarboek 2021/2022

14 juni 2022
Holocaust Namenmonument-Amsterdam-Rijnboutt-Architectuur in Nederland Jaarboek-3

Het Nationaal Holocaust Namenmonument is geselecteerd voor het Architectuur in Nederland Jaarboek 2021/2022. Het jaarboek presenteert een selectie bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden.

 

Architectuur in Nederland peilt elk jaar, nu al 35 jaar, de staat van de architectuur in ons land. Naast het bekende overzicht van de opmerkelijkste en meest toonaangevende gebouwen in Nederland signaleert de redactie, bestaande uit Teun van den Ende, Uri Gilad en Arna Mačkić, trends, thema’s en ontwikkelingen in de architectuur.

In deze 35ste editie van het jaarboek constateert de redactie dat er zich een koerswijziging in de architectuur praktijk aftekent en besloot om daarover met architecten, opdrachtgevers en beschouwers in gesprek te gaan, vandaar ook het thema van deze editie: Time to talk! Ze vroeg vakgenoten hun licht te werpen op uiteenlopende onderwerpen die uit de vele ingezonden projecten naar voren kwamen. Zoals de autonomie van de architect, die onder druk is komen te staan door de huidige nadruk op financiële haalbaarheid, of de noodzaak om maatschappe lijke en ecologische uitdagingen het hoofd te bieden.

Holocaust Namenmonument-Amsterdam-Rijnboutt-Architectuur in Nederland Jaarboek-4

Kan de architect, wiens invloed beperkt is, nog een verschil maken? Een klein aantal uitzonderlijke projecten, con stateert de redactie, bewijst dat het mogelijk is. Wat nodig blijkt is uitzonderlijk vakmanschap, kennis van zaken, of simpelweg volharding en overtuigingskracht, maar dat niet alleen. De aanpak van de complexe vraagstukken van vandaag, zoals de klimaat- en de woningbouwcrisis, vergt een veelheid van inzichten die verder gaat dan die van architecten, opdrachtgevers en bouwers alleen. De archi tect moet ontwerpkracht inzetten om die veelheid aan inzichten toe te laten en om te zetten in sterke gebouwen: ruimtelijke voorstellen die het verschil maken.

Koop het boek via nai010 uitgevers.

Holocaust Namenmonument-Amsterdam-Rijnboutt-Architectuur in Nederland Jaarboek-1
Holocaust Namenmonument-Amsterdam-Rijnboutt-Architectuur in Nederland Jaarboek-2